Raport.

POZBUD T&R SA (27/2017) Podpisanie aneksów do umów kredytowych zawartych z PKO Bank Polski S.A.

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, iż z uwagi na udzielenie Spółce finansowania przez SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu na sfinansowanie przedterminowego wykupu obligacji serii A na żądanie Emitenta, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2017 z dnia 01.08.2017 r. oraz koniecznością dokonania w związku z tym zmiany kwoty limitu oraz zabezpieczeń spłaty kredytów udzielonych Spółce przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "PKO BP S.A"), podpisał w dniu 16 października 2017 roku aneksy do umów kredytowych zawartych z PKO BP S.A.
Na podstawie aneksów nastąpiła:
a)zmiana limitu kredytu wielocelowego Nr 28 1020 4027 0000 1802 0893 8666 z dnia 22 kwietnia 2011 roku (raport bieżący nr 35/2015 z dnia 01.09.2015 r.) z kwoty 120.000.000,00 zł do kwoty 70.000.000,00 zł w formie kredytu w rachunku bieżącym i w formie kredytu odnawialnego i nieodnawialnego oraz w związku z tym zmiana zabezpieczeń spłaty tego kredytu, w tym przede wszystkim obniżenie hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach Spółki położonych w Słonawach, Mrowinie i Grzywnie z kwoty 180.000.000,00 zł do kwoty 105.000.000,00 zł oraz zmiana okresu kredytowania - wydłużenie terminu spłaty kredytu do dnia 16 października 2020 roku (poprzedni termin spłaty 31 sierpnia 2018 roku),
b)zmiana zabezpieczeń spłaty kredytu inwestycyjnego Nr 46 1020 4027 00001296 0224 3939 z dnia 04 marca 2014 roku (raport bieżący nr 36/2015 z dnia 01.09.2015 r.) poprzez obniżenie hipoteki na nieruchomościach położonych w Słonawach, z kwoty 38.743.440,00 zł do kwoty 16.651.544,79 zł.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
ISIN:PLPKO0000016
NIP:525-000-77-38
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Puławska 15 02-515 Warszawa
Telefon:+48 22 5217192
www:www.pkobp.pl
Kalendarium raportów
2019-08-13Raport półroczny
2019-11-07Raport za III kwartał
2019-08-13Raport półroczny
Komentarze o spółce PKO BP
2019-06-26 02-06-43
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649