Raport.

PILAB SA (11/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.08.2018 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Spółki PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 sierpnia 2018 r.
Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJACYCH
  CO NAJMNIEJ 5 % LICZBY GŁOSÓW
  NA NADZ WYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PILAB S.A.
  W DNIU 6 SIERPNIA 201 8 R.


  Zarząd PiLab S.A. z siedzibą w e Wrocławiu („Emitent”) przekazuje listę akcjonariuszy
  posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadz eniu Emitenta
  w dniu 6 sierpnia 2018 r.


  1. FGP VENTURE SP. Z O.O.

  Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.175 .000
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.900 .000
  Udział głosów z zarejestrowanych akcji w ogólnej liczbie głosów [%]: 31,93 %
  Udział głosów z zarejestrowanych akcji w liczbie głosów na NWZ [%]: 100,00 %

  ___________________________________________________ _________________ _________________________ ______

  Ogólna liczba akcji: 3.680 .500
  Liczba akcji biorących udział w NWZ : 1.175.016
  Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym [%]: 31, 93 %

  Ogólna liczba głosów: 4.405.500
  Liczba głosów biorących udział w NWZ : 1.900.0 16
  Procentowy udział tychże głosów w ogólnej liczbie głosów [%]: 43,13 %  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Pilab SA
ISIN:PLPILAB00012
NIP:8943034318
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Rzeźnicza 32-33 50-130 Wrocław
Telefon:+48 71 7072174
www:www.pilab.pl
Komentarze o spółce DataWalk
2021-06-19 02-06-41
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor