Raport.

PGS SOFTWARE SA (16/2018) Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wniosku w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy

Zarząd PGS SOFTWARE S.A. informuje, że w dniu 19 października 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę, aby:
a) zaliczka została wypłacona w wysokości 14 groszy na akcję;
b) dzień ustalenia praw (D) wypadał w dniu 11.12.2018 a dzień wypłaty (W) wypadał w dniu 20.12.2018.
Spółka jednocześnie informuje, że w ramach Programu Motywacyjnego V zostało objętych 200.202 akcji. Wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego został złożony w KRS w dniu 05.10.2018.
W związku z tym ilość akcji uprawnionych do zaliczki na poczet dywidendy wynosi: 28 432 107.
Łączna kwota wypłacanej zaliczki na poczet dywidendy wyniesie: 3.980.494,98 zł.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PGS Software SA
ISIN:PLSFTWR00015
NIP:897-17-19-181
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: Klecińska 123 54-413 Wrocław
Telefon:+48 71 7982692
www:www.pgs-soft.com
gpwlink:pgs-software.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-03-29Raport roczny
2019-05-21Raport za I kwartał
2019-10-09Raport półroczny
2019-11-19Raport za III kwartał
2019-05-21Raport za I kwartał
2019-10-09Raport półroczny
Komentarze o spółce PGS SOFTWARE
2019-03-24 04-03-02
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649