Raport.

KBJ SA (6/2021) Zawarcie umowy z PGNiG

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd KBJ S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu, w dniu 23 lutego 2021 r., umowy na świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla oprogramowania SAP z Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie (Klient).
Przedmiotem Umowy jest dostarczenie Serwisu do posiadanego przez Klienta oprogramowania SAP na okres 12 miesięcy począwszy od dnia 01 lutego 2021 r. Wartość kontraktu przekracza kwotę 5 mln zł netto.
Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ISIN:PLPGNIG00014
NIP:525-000-80-28
EKD: 40.20 Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
Adres: ul. Marcina Kasprzaka 25 01-224 Warszawa
Telefon:+48 22 5894555
www:www.pgnig.pl
Kalendarium raportów
2021-03-24Raport roczny
2021-05-19Raport za I kwartał
2021-08-18Raport półroczny
2021-11-17Raport za III kwartał
2021-03-25Raport roczny
2021-05-20Raport za I kwartał
2021-08-19Raport półroczny
2021-11-18Raport za III kwartał
Komentarze o spółce POLSKIE GÓRNICTWO...
2021-03-06 02-03-05
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649