Raport.

PFLEIDERER GROUP SA (27/2018) Ustalenie szczegółowych warunków nabywania akcji własnych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Pfleiderer Group S.A. (dalej "Spółka") w związku z realizacją programu nabywania akcji własnych zatwierdzonego uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu (raport bieżący nr 19/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.) informuje, że w dniu 4 sierpnia 2018 r. określił szczegółowe warunki nabycia akcji własnych Spółki, które zostały przedstawione w załączonym zaproszeniu do składania ofert sprzedaży. Szczegółowe warunki nabywania akcji własnych zostały ponadto w dniu 4 sierpnia 2018 r. zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.
*********
Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Pfleiderer Group SA
ISIN:PLZPW0000017
NIP:719-10-00-479
EKD: 20.20 produkcja płyt wiórowych
Adres: ul. Strzegomska 42AB 53-611 Wrocław
Telefon:+48 71 7471000
www:www.pfleiderer.pl
Komentarze o spółce PFLEIDERER GROUP
2021-06-18 17-06-55
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor