Raport.

PFLEIDERER GROUP SA (26/2018) Otrzymanie przez Pfleiderer Deutschland GmbH pisma od syndyka Alno AG z roszczeniami o zapłatę

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") informuje, że Pfleiderer Deutschland GmbH z siedzibą w Neumarkt, Niemcy ("Pfleiderer"), spółka zależna od Spółki, otrzymała od syndyka Alno AG, dawnego klienta Pfleiderer, pismo w którym syndyk Alno AG zgłasza roszczenia przeciwko Pfleiderer w kwocie 19.346.327 EUR.
Syndyk Alno AG kwestionuje płatności wynikające z kontraktów handlowych, dokonane przez Alno AG na rzecz Pfleiderer po dacie 30 czerwca 2014 r. do daty otwarcia postępowania upadłościowego w dniu 1 października 2017 r. i zgłasza roszczenia o zwrot przez Pfleiderer na rzecz syndyka Alno AG płatności w wyżej wskazanej kwocie.
Pfleiderer dokonuje obecnie oceny podstawy prawnej i zasadności wyżej opisanych roszczeń.
Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Pfleiderer Group SA
ISIN:PLZPW0000017
NIP:719-10-00-479
EKD: 20.20 produkcja płyt wiórowych
Adres: ul. Strzegomska 42AB 53-611 Wrocław
Telefon:+48 71 7471000
www:www.pfleiderer.pl
Komentarze o spółce PFLEIDERER GROUP
2021-08-04 21-08-49
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor