Raport.

PCC ROKITA SA (6/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd PCC Rokita SA ("Spółka") informuje o terminach publikacji raportów okresowych dotyczących roku obrotowego 2018:
- 8 marca 2018 - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2017,
- 10 maja 2018 - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku,
- 23 sierpnia 2018 - skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku,
- 8 listopada 2018 - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku.
Jednocześnie Spółka informuje, że:
Na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Spółka nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku;
Na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku;
Na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową o Emitencie;
Na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone jednostkowe skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz ze skróconą informacją dodatkową. Dane prezentowane w skonsolidowanym raporcie półrocznym zastaną poddane przeglądowi audytora.
Szczegółowa podstawa prawna: §103 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PCC Rokita SA
ISIN:PLPCCRK00076
NIP:9170000015
EKD: 20.14 produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny
Telefon:+48 71 7942000
www:www.pcc.rokita.pl
Kalendarium raportów
2019-08-22Raport półroczny
2019-11-07Raport za III kwartał
2019-08-22Raport półroczny
Komentarze o spółce PCC ROKITA
2019-05-24 17-05-59
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649