Raport.

PCC EXOL SA (7/2018) Nabycie udziałów

Zarząd spółki PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: "Spółka", "PCC EXOL"), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), w nawiązaniu do raportu Spółki nr 2/2017 z dnia 10.02.2017 r., informuje o nabyciu w dniu 8 marca 2018 r. przez spółkę Elpis Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: "Elpis"), podmiot zależny od PCC EXOL i PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, 100% udziałów spółki PCC Oxyalkylates Malaysia Sdn. Bhd. z siedzibą w Malezji (dalej: "PCC Oxyalkylates Malaysia"), które będą uprawniały do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.
Nabycie udziałów w spółce PCC Oxyalkylates Malaysia jest związane z porozumieniem zawartym w dniu 10.02.2017 r. (dalej: "Porozumienie") pomiędzy Elpis a spółką PETRONAS Chemicals Group Berhad z siedzibą w Malezji (dalej: "PCG"). Na mocy Porozumienia Elpis i PCG (dalej: "Strony") nawiązały współpracę w celu realizacji projektu związanego z rozpoczęciem przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji produkcji oksyalkilatów w Kertih, Terengganu w Malezji, jak i z realizacją inwestycji i prowadzeniem działalności w oparciu o inwestycję (dalej: "Projekt"). Spółka PCC Oxyalkylates Malaysia jest spółką dedykowaną do realizacji Projektu.
Ze względu na wymogi formalnoprawne w Malezji, związane z rejestrowaniem spółek przez podmioty zagraniczne, udziały PCC Oxyalkylates Malaysia zostały nabyte od lokalnego malezyjskiego podmiotu, który zawiązał tę spółkę w ramach profesjonalnie świadczonych tego typu usług.
Ponadto trzeba mieć na uwadze fakt, iż PCC EXOL jest wciąż na wstępnym etapie analizy sytuacji, jednak w związku z wolą rozpoczęcia przygotowań do realizacji potencjalnego Projektu, Elpis nabył udziały PCC Oxyalkylates Malaysia, co jest tożsame z przewidzianym w Porozumieniu utworzeniem spółki celowej z siedzibą w Malezji, dedykowanej do realizacji Projektu (dalej: "Spółka celowa"). W Porozumieniu Strony uzgodniły również, że PCG ma prawo nabyć łącznie do 50% udziałów Spółki celowej w terminie dwóch lat od rozpoczęcia produkcji i dostaw oksyalkilatów.
Łączna wartość nabytych udziałów PCC Oxyalkylates Malaysia wynosi 2 MYR, co stanowi w przeliczeniu równowartość 1,73 zł według kursu NBP na dzień 8 marca 2018 r.
Nabycie udziałów w PCC Oxyalkylates Malaysia nie stanowi o podjęciu decyzji przez Elpis o realizacji Projektu.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PCC Exol SA
ISIN:PLPCCEX00010
NIP:9880267207
EKD: 19.20 wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Adres: Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny
Telefon:+48 71 7942127
www:www.pcc-exol.eu
Kalendarium raportów
2020-05-21Raport za I kwartał
2020-08-27Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PCC EXOL
2018-02-04 11:48:18
itiliilimani61
zysk operacyjny doskonały zaledwie 10 procent niższy od ubiegło roczego,zaś kurs 30 procent tego z 2013
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649