Raport.

PCC EXOL SA (5/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na NWZ w dniu 09.01.2018 r.

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej "Spółka") informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 9 stycznia 2018 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:
PCC SE, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 136 196 583 akcjami i 260 262 583 głosami wynikającymi z tych akcji, w tym 135 323 143 akcjami imiennych i 259 389 143 głosami wynikającymi z akcji imiennych i 873 440 akcjami zwykłych na okaziciela i 873 440 głosami wynikającymi z akcji zwykłych na okaziciela.
Stanowi to 100% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 87,76% ogólnej liczby głosów.
Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC EXOL S.A. wynosi 172 484 374. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 296 550 374.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PCC Exol SA
ISIN:PLPCCEX00010
NIP:9880267207
EKD: 19.20 wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Adres: Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny
Telefon:+48 71 7942127
www:www.pcc-exol.eu
gpwlink:pcc-exol.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-21Raport za I kwartał
2019-08-28Raport półroczny
2019-11-13Raport za III kwartał
2019-05-21Raport za I kwartał
2019-08-28Raport półroczny
Komentarze o spółce PCC EXOL
2018-02-04 11:48:18
itiliilimani61
zysk operacyjny doskonały zaledwie 10 procent niższy od ubiegło roczego,zaś kurs 30 procent tego z 2013
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649