Raport.

PBG SA (20/2018) Zmiana terminu publikacji raportu finansowego za I półrocze 2018 roku.

Zarząd spółki PBG S.A. (dalej "Spółka", "PBG") w nawiązaniu do RB 7/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r, w którym Spółka wskazała terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku informuje, że śródroczny skrócony raport finansowy PBG za I półrocze 2018 roku oraz śródroczny skrócony raport finansowy Grupy Kapitałowej PBG za I półrocze 2018 roku, opublikowany zostanie w dniu 14 września 2018 roku.
W raporcie bieżącym numer 7/2018 Spółka wskazała, że raport finansowy za I półrocze 2018 roku, opublikowany zostanie w dniu 1 października 2018 roku.
Podstawa prawna:
§80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PBG SA
ISIN:PLPBG0000029
NIP:777-21-94-746
EKD: 45.21 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
Adres: Wysogotowo, ul. Skórzewska 35 62-081 Przeźmierowo
Telefon:+48 61 6651700
www:www.pbg-sa.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PBG
2021-08-04 21-08-21
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor