Raport.

PATENTUS SA (5/2018) Zgłoszenie wystąpienia szkody.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR")
Zarząd spółki PATENTUS S.A. ("Spółka", "Emitent) informuje, iż w dniu 20.04.2018 roku - powzięcie informacji w dniu 23.04.2018 roku zostało złożone do AIG EUROPE LIMITED Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie roszczenie i wystąpienie szkody w wysokości 15 971 439,64 PLN związanej z zawinionym zaniechaniem zgłoszenia wniosku o upadłość spółki PATENTUS STREFA S.A. z siedzibą w Stalowej Woli przez jej byłego Prezesa Zarządu Jana Pasławskiego.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Patentus SA
ISIN:PLPTNTS00019
NIP:6381435033
EKD: 28:92 produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
Adres: ul. Górnośląska 11 43-200 Pszczyna
Telefon:+48 32 2100078
www:www.patentus.pl
Komentarze o spółce PATENTUS
2019-12-12 09-12-42
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649