Raport.

PATENT FUND SA (18/2018) Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Zarząd Patent Fund S.A. („Emitent”, Spółka”) informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego o kwotę nie mniejsza niż 1 200 zł i nie większą niż 300 000 zł, to jest z kwoty 1 100 000 zł do kwoty nie mniejszej niż 1 101 200 zł i nie większej niż 1 400 000 zł poprzez emisję nie mniej niż 12 000 akcji i nie więcej niż 3 000 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Treść podjętej uchwały stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Podstawa Prawna: §3 ust. 1 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Patent Fund SA
ISIN:PLWKPRK00010
NIP:8943018070
EKD: 85.51 pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
Adres: ul.Szewska 12 54-211 Wrocław
Telefon:+48 71 2239832
www:www.patentfund.com
Komentarze o spółce PATENT FUND
2021-08-04 21-08-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor