Raport.

PATENT FUND SA (9/2018) Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Patent Fund S.A. („Emitent”, Spółka”) informuje, iż w dniu 9 lutego 2018 r. zawarł umowę z Panią Luizą Berg posiadającą numer ewidencyjny 10898 w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Bona Fide Luiza Berg, Audyt, Doradztwo” – Która to posiada numer ewidencyjny 3819 w rejestrze audytorów prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Patent Fund S.A. za rok obrotowy 2017.
Wybór biegłego rewidenta został zatwierdzony Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Patent Fund S.A. z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania Sprawozdania Finansowego Patent Fund S.A. za rok obrotowy 2017.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1. pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Patent Fund SA
ISIN:PLWKPRK00010
NIP:8943018070
EKD: 85.51 pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
Adres: ul.Szewska 12 54-211 Wrocław
Telefon:+48 71 2239832
www:www.patentfund.com
Komentarze o spółce PATENT FUND
2019-05-20 06-05-16
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649