Raport.

PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (6/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Partner-Nieruchomości S.A.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2018 roku:
1. Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A.
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 48.000.000,
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 96.000.000,
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 100,00%,
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 88,89%
Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512 ze zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Partner-Nieruchomości SA
ISIN:PLPRNRH00010
NIP:6272655014
EKD: 68.20 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Adres: ul. Sądowa 7 41-605 Świętochłowice
Telefon:+48 32 7716101
www:www.partnernieruchomosci.com.pl
Komentarze o spółce PARTNER-NIERUCHOMO...
2019-06-26 02-06-12
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649