Raport.

P.A. NOVA SA (6/2018) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 04.04.2018 r. podjął uchwałę o emisji niezabezpieczonych obligacji serii A ("Obligacje") na następujących warunkach:
1. Obligacje będą obligacjami na okaziciela, niezabezpieczonymi, nieposiadającymi formy dokumentu.
2. Oferta Obligacji obejmować będzie nie więcej niż 200.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych. Cena emisyjna Obligacji serii A będzie równa 100,00 (sto) złotych.
3. Wykup Obligacji serii A nastąpi w dniu 23 kwietnia 2020 r.
4. Emisja Obligacji nastąpi w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 483) w formie oferty prywatnej.
5. Celem emisji jest przeznaczenie środków na bieżącą działalność grupy Emitenta, w szczególności na finansowanie zakupu gruntów pod projekty deweloperskie.
6. Obligacje serii A mogą zostać wprowadzone do obrotu na ASO BondSpot i/lub ASO GPW. Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne działania w celu dematerializacji i rejestracji Obligacji serii A do w/w systemu obrotu.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:P.A. Nova SA
ISIN:PLPANVA00013
NIP:631-020-04-17
EKD: 45.20 wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części: inżynieria lądowa i wodna
Adres: ul. Górnych Wałów 42 44-100 Gliwice
Telefon:+48 32 4004100
www:www.pa-nova.com.pl
Kalendarium raportów
2019-09-12Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-09-12Raport półroczny
Komentarze o spółce P.A. NOVA
2019-05-22 18-05-49
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649