Raport.

ORZEŁ SA (17/2018) Orzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układem

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 8 marca 2018 roku, w wykonaniu zobowiązań układowych, dokonał wpłaty należności z tytułu częściowej spłaty kapitału od obligacji serii B na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, za pośrednictwem którego należności te zostaną przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy, co powinno nastąpić w dniu 09 marca 2018 roku.
Wartość częściowej spłaty kapitału jednej obligacji serii B wynosi 100,00 zł.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Orzeł SA
ISIN:PLORZL000019
NIP:7132984445
EKD:38.32 odzysk surowców z materiałów segregowanych
Adres:ul. Przemysłowa 50, Poniatowa
Telefon:+48 81 4755700
www:www.orzelsa.com
Komentarze o spółce Orzeł
2020-04-04 05-04-59
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649