Raport.

ORION INVESTMENT SA (13/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orion Investment SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 13, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000296656, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, art. 402_1 i 402_2, w zw. z art. 395 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NWZA na dzień 14 grudnia 2017 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Przemysłowej 13 w Krakowie.
Załącznik do niniejszego raportu stanowi pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie oraz treść projektów uchwał.
Ogłoszenie wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy można pobrać ze internetowej Emitenta:
http://www.ri.orioninvestment.pl/spolka/walne-zgromadzenie.html
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Orion Investment SA
ISIN:PLORION00018
NIP:6443367754
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Przemysłowa 13 30-701 Kraków
Telefon:+48 12 3577778
www:www.orioninvestment.eu
Kalendarium raportów
2019-08-28Raport półroczny
2019-11-20Raport za III kwartał
2019-08-28Raport półroczny
Komentarze o spółce ORION INVESTMENT
2019-05-20 18-05-46
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649