Raport.

PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR SA (3/2018) Rejestracja połączenia spółek Hydrotor SA i Hydrotorbis Sp. z o.o.

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 5 marca 2018 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28.02.2018 r. dotyczącego wpisu w Dziale 6 Rubryka 4 - Informacji o połączeniu, podziale lub przekształceniu, o treści: "Połączenie następuje w trybie art. 492. § 1 pkt. 1 KSH oraz art. 515 § 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej.
Połączenie następuje poprzez przejęcie w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6 KSH (spółka przejmująca posiada 100% udziałów spółki przejmowanej)."
Spółka przejmująca: Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" Spółka Akcyjna w Tucholi KRS 0000119782
Spółka Przejmowana: Hydraulika Siłowa "Hydrotorbis" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000226059

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Orbis SA
ISIN:PLORBIS00014
NIP:526-025-04-69
EKD: 55.11 hotele i motele z restauracjami
Adres: ul. Bracka 16 00-028 Warszawa
Telefon:+48 22 8293939
www:www.orbis.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport za I kwartał
2020-07-30Raport półroczny
2020-10-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ORBIS
2020-04-05 14-04-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649