Raport.

ORANGE POLSKA SA (12/2019) Zamknięcie transakcji zakupu przez Orange Polska 100% udziałów w BlueSoft sp. z o.o.

Zamknięcie transakcji zakupu przez Orange Polska 100% udziałów w BlueSoft sp. z o.o.
Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR"), Zarząd Orange Polska S.A. ("Orange Polska") informuje, że Orange Polska oraz Tokajami Limited i Wellchosen Investments Limited ("Sprzedający") zawarły w dniu 12 czerwca 2019 r. umowę rozporządzającą sprzedaży 100% udziałów ("Udziały") spółki BlueSoft sp. z o.o. W tym samym dniu własność wszystkich Udziałów przeszła na Orange Polska.
Warunki nabycia Udziałów przez Orange Polska zostały podane do wiadomości publicznej raportem bieżącym 10/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. i nie uległy zmianie. Płatność dokonana w dniu dzisiejszym wyniosła 147 mln zł. Pozostała część zostanie rozliczona przed końcem 2022 r. i zostanie oparta o osiągnięcie przez BlueSoft określonych celów finansowych w latach 2019 r. i 2020 r. a także uzależniona od spełnienia określonych innych warunków prawnych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Orange Polska SA
ISIN:PLTLKPL00017
NIP:526-025-09-95
EKD: 64.20 telekomunikacja
Adres: ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
Telefon:+48 22 5272323
www:www.orange.pl
Kalendarium raportów
2019-10-28Raport za III kwartał
2020-02-19Raport roczny
Komentarze o spółce ORANGE POLSKA
2019-09-15 09-09-04
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649