Raport.

ORANGE POLSKA SA (1/2019) Daty publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

Na podstawie § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.
Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne
- za I kwartał 2019 r. - w dniu 29.04.2019 r.
- za III kwartał 2019 r. - w dniu 28.10.2019 r.
Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny
- za I półrocze 2019 r. - w dniu 24.07.2019 r.
Raport roczny za 2019 r.
- w dniu 19.02.2020 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2019 r.
- w dniu 19.02.2020 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Orange Polska SA
ISIN:PLTLKPL00017
NIP:526-025-09-95
EKD: 64.20 telekomunikacja
Adres: ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
Telefon:+48 22 5272323
www:www.orange.pl
Kalendarium raportów
2019-07-24Raport półroczny
2019-10-28Raport za III kwartał
2020-02-19Raport roczny
2019-07-24Raport półroczny
Komentarze o spółce ORANGE POLSKA
2019-06-25 07-06-18
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649