Raport.

DM BDM obniżył cenę docelową akcji Orange Polska do 6,05 zł

Raport wydano przy cenie 5,02 zł za akcję.
"W średnim terminie liczymy, że konsekwentne egzekwowanie przez władze Orange celów strategicznych będzie wpływać na dalszą odbudowę wartości. Zgodnie z przyjętymi założeniami, spółka jest obecnie handlowana przy mnożniku EV/EBITDA na lata 2019-2020 na poziomie odpowiednio 4,6 i 4,3" - napisano w raporcie.
Autor raportu, Maciej Bobrowski, szacuje, że od 2020 roku skonsolidowane przychody spółki będą rosły.
"Dlatego oceniamy, że przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej spółka od 2019 roku będzie w stanie wykazywać wzrost EBITDA rdr. W 2018 roku spodziewamy się odczytu 2,75 mld zł. Nasz scenariusz bazowy zakłada, że w 2020 roku EBITDA Orange osiągnie pułap 2,9 mld zł i w 2020 roku przekroczy 3 mld zł" - podano w raporcie.
DM BDM szacuje, że nakłady inwestycyjne w latach 2018-2020 mogą wynieść średniorocznie około 2,08 mld zł. Według prognoz biura maklerskiego, Orange Polska powróci do wypłaty dywidendy z zysku za 2020 rok.
Raport, którego autorem jest Maciej Bobrowski, został po raz pierwszy udostępniony 8 sierpnia 2018 roku o godz. 9.01.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Decydujemy się utrzymać zalecenie Kupuj dla walorów Orange
  i wyznaczamy cenę docelową na poziomie 6,05 PLN/akcję. W średnim terminie
  liczymy, że konsekwentne egzekwowanie przez władze Orange celów
  strategicznych będzie wpływać na dalszą odbudowę wartości . Zgodnie z
  przyjętymi założeniami, spółka jest obecnie handlowana przy mnożniku
  EV/EBITDA na lata 2019 -2020 na poziomie odpowiednio 4,6x i 4,3x.
  Raport okresowy za 2Q’18 przyjęliśmy optymistycznie. Należy mieć też na uwadze,
  że wcześniejsze oczekiwania wobec trendów biznesowych nie były wymagające.
  Przypominamy, że Orange zmienił sposób raportowania (MSSF 15) oraz
  skorygował podstawowe KP=. Przycho dy spółki w samym 2Q’18 wyniosły
  2,7 1 mld PLN (spadek q/q tylko o 0,1%). Zauważamy impulsy wzrostowe w
  obszarze usług konwergentnych. Wpływy z tej kategorii były wyższe q/q o 8,6% i
  wyniosły 316 mln PLN (pozytywnie przyjęliśmy zwłaszcza wzrost ARPO do 102 ,4
  PLN).
  Zgodnie z przyjętymi założeniami spółka w 2019 roku powinna być w stanie
  wykazać płaskie przychody względem 2018 roku (w modelu mamy wciąż niewielką
  erozję) i od 2020 roku spodziewamy się, że skonsolidowane odczyty przychodów
  będą rosły w ujęciu r/r. Dlatego oceniamy, że p rzy utrzymaniu dyscypliny kosztowej
  spółka od 2019 roku będzie w stanie wykazywać wzrost EB=TDA r/r. W 2018 roku
  spodziewamy się odczytu 2,75 mld PLN. Nasz scenariusz bazowy zakłada, że w 2020
  roku EB=TDA Orange osiągnie pułap 2,9 mld PLN i w 2020 roku przekroczy
  3 mld PLN.
  Szacujemy, że nakłady inwestycyjne w latach 2018 -2020 mogą wynieść
  średniorocznie około 2,08 mld PLN. W 2021 roku przygotowujemy się jeszcze na
  zwiększone wydatki związane z uczestnictwem w aukcji na nowe częst otliwości.
  Po roku 2021 przyjęliśmy spadek wydatków inwestycyjnych. Nasza projekcja
  sugeruje, że wskaźnik dług netto/EB=TDA na koniec 2018 roku wyniesie ponad 2,4x.
  Na koniec 2019 roku spodziewamy się, że spadnie do ok 2,2x, a w roku
  2020 do 2,0x.
  W modelu utrzymaliśmy zaprezentowany w poprzednim raporcie analitycznym
  kalendarz powrotu do wypłaty dywidendy. Wg naszych symulacji pierwszy
  strumień dps powinien pojawić się z zysku za 2020 rok. Oczekujemy, że o dbudowa
  wyników oraz zaawansowany proces in westycyjny w rozwój sieci światłowodowej
  na przełomie 2020/2021 roku będą skłaniać do powrotu wypłat dywidend.

  Wycena końcowa [PLN] 6,05
  Wycena DCF 6,10
  Wycena mnożnikowa [PLN] 6,0
  Potencjał do wzrostu / spadku +20%
  Koszt kapitału 8,5%

  Cena rynkowa [PLN] 5,02
  Kapitalizacja [mld PLN] 6,59
  =lość akcji [mln. szt.] 1 312


  Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 6,06
  Cena minimalna za 6 mc [PLN] 4,31

  Stopa zwrotu za 3 mc -4%
  Stopa zwrotu za 6 mc -13%
  Stopa zwrotu za 12 mc -12%

  Akcjonariat:
  Orange SA 50,7%
  Pozostali akcjonariusze 49,3%


  2016 2017 2018 P 2019 P 2020 P 2021 P
  Przychody [mld PLN] 11 538 11 381 10 896 10 861 10 903 11 178
  EBITDA [mld PLN] 3 163 2 807 2 783 2 830 2 902 3 040
  EBIT [mld PLN] -1 354 229 239 328 432 604
  Wynik netto [mld PLN] -1 746 -60 -107 -19 67 206
  P/BV (x) 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x 0,6x 0,6x
  P/E (x) --- --- --- --- 99,0x 32,0x
  EV/EBITDA (x) 4,3x 4,6x 4,8x 4,6x 4,3x 4,2x
  DPS [PLN/akcję] 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25

  Raport został opracowany w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (w sprawie na dużyć na rynku) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958. Pełna treść noty prawnej znajduje się na ostatnich stronach raportu. Publikowanie w prasie lub w =nternecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport.
  Autor raportu:
  Maciej Bobrowski
  bobrowski@bdm.pl Dom Maklerski BDM S.A.
  ORANGE POLSKA
  RAPORT ANALITYCZNY
  KUPUJ
  WYCENA 6,05 PLN
  (POPRZEDNIO: KUPUJ)
  08 S=ERP=EŃ 2018 , 09: 01 CEST

  50%
  60%
  70%
  80%
  90%
  100%
  110%
  120%
  130%
  sty 15 lip 15 sty 16 lip 16 sty 17 lip 17 sty 18 lip 18
  Orange Polska WIG  ORANGE POLSKA RAPORT ANALITYCZNY 2


  SPIS TREŚCI :
  WYCENA I PODSUMOWANI E ................................ ................................ ................................ ........................... 2
  WYBRANE CZYNNIKI RYZ YKA ................................ ................................ ................................ ............................ 3
  WYCE NA DCF ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 3
  WYCENA MNOŻN=KOWA ................................ ................................ ................................ ................................ .. 6
  WYNIKI SKONSOLIDOWAN E ORANGE ZA 2Q’18 ................................ ................................ .............................. 9
  PROGNOZA NA 2018 I K OLEJNE OKRESY ................................ ................................ ................................ ........ 12
  DANE FINANSOWE ORAZ WSKAŹN=K= ................................ ................................ ................................ ............ 15


  WYCENA I PODSUMOWANIE Po uwzględnieniu aktualizacji naszych prognoz decydujemy się utrzymać zalecenie Kupuj dla walorów Orange
  i wyznaczamy cenę docelową na poziomie 6,05 PLN/akcję. W średnim terminie liczymy, że konsekwentne
  egzekwowanie przez władze Orange celów strategicznych będzie wpływać na dalszą odbudowę wartości spółki.
  Zgodnie z przyjętymi założeniami, spółka jest obecnie handlowana przy mnożniku EV/EB=TDA na lata 201 9-2020 na
  poziomie odpowiednio 4,6x i 4,3x. Wycenę sporządziliśmy w oparciu o model DCF oraz o analizę mnożnikową. Za pomocą metody DCF otrzymaliśmy
  wartość 6,10 PLN/akcję. Z kolei przyjęty przez nas akceptowalny mnożnik EV/EB=TDA na lata 201 8-2020 wskazuje
  na cenę 6,0 PLN/akcję. Końcowa wycena ( 6,05 PLN/akcję) jest średnią arytmetyczną z zastosowanych dwóch metod.
  Podsumowanie wyceny Orange
  A Wycena DCF [PLN/akcję] 6,10
  B Wycena mnożnikowa [PLN/akcję] 6,00
  C = (A*50%+B*50%) Wycena końcowa [PLN/akcję] 6,05
  Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Raport okresowy za 2Q’18 przyjęliśmy optymistycznie. Należy mieć też na uwadze, że wcześniejsze oczekiwania
  wobec trendów biznesowych nie były wymagające. Przypominamy, że Orange zmienił sposób raportowania (MSSF
  15) oraz skorygował podstawowe KP=. Przycho dy spółki w samym 2Q’18 wyniosły 2,7 1 mld PLN (spadek q/q tylko o
  0,1%). Zauważamy, impulsy wzrostowe w obszarze usług konwergentnych. Wpływy z tej kategorii były wyższe q/q
  o 8,6% i wyniosły 316 mln PLN (pozytywnie przyjęliśmy zwłaszcza wzrost ARPO do 102 ,4 PLN). Dynamika kluczowych przychodów dla realizacji strategii (ujęcie IAS18 r/r)
  Źródło: spółka Zgodnie z przyjętymi założeniami spółka w 2019 roku powinna być w stanie wykazać płaskie przychody względem
  2018 roku (w modelu mamy wciąż niewielką erozję) i od 2020 roku spodziewamy się, że skonsolidowane odczyty
  przychodów będą wykazywać wzrost r/r. Przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej oceniamy, że spółka od 2019 roku
  będzie w stanie pokazać wzrost EB=TDA r/r. W 2018 roku spodziewamy się odczytu 2,7 5 mld PLN. Nasz scenariusz
  bazowy zakłada, że w 2020 roku EB=TDA Orange osiągnie pułap 2,9 mld PLN i w 2020 roku przekroczy 3 mld PLN.
  0,40%
  -3,5%
  -3,0%
  -2,5%
  -2,0%
  -1,5%
  -1,0%
  -0,5%
  0,0%
  0,5%
  1,0%
  2Q'17 3Q'17 4Q'17 1Q'18 2Q'18
  Dynaika przychodów (usługi kluczowe dla sukcesu realizacji strategii)  ORANGE POLSKA RAPORT ANALITYCZNY 3


  WYBRANE CZYNNIKI RYZYKA

  Przyszły strumień dywidend
  :istorycznie kurs spółki był bardzo wrażliwy na poziom wypłacanej dywidendy. Należy mieć na uwadze, że rentowność dywidend w porównywalnych podmiotach zagranicznych wacha się w przedziale 4 -6%. Ostrożnie oceniamy, że pierwszy strumień dywidend może pojawić się dopiero w 2021 roku.
  Ryzyko regulacyjne
  =nwestorzy powinni mieć świadomość, że spółka narażona jest na szereg ryzyk regulacyjnych rynku telekomunikacyjnego.
  Wypieranie oferty stacjonarnej
  Zastępowanie, czy wręcz wypieranie telefonii stacjonarnej p rzez telefonię komórkową od lat jest jednym z głównych wyzwań dla Orange. Ostatnio wyraźnie rośnie popularność usług, w których telefonia stacjonarna jest już tylko usługą dodaną do internetu czy telefonii komórkowej, stanowiąc ekwiwalent „tradycyjnej” lin ii telefonicznej. Należy mieć na uwadze, że w strukturze przychodów Orange cały czas istotne znaczenie mają wpływy z telefonii stacjonarnej.
  Silna presja cenowa ze strony operatorów telewizji kablowych
  Należy zauważyć, że nasycenie rynku w dużych miastach zmusza operatorów kablowych do poszukiwania nowych dróg rozwoju w mniejszych miejscowościach. Odbywa się to zarówno poprzez bezpośrednie inwestycje w infrastrukturę jak również konsolidację operatorów. Dodatkowo zwracamy uwagę na komunikowaną przez operat orów kablowych konieczność dostarczenia klientowi pełnowartościowej i atrakcyjnej oferty mobilnej. W ten sposób w przyszłości może powstać podmiot łączący w sobie operatora kablowego jak i operatora mobilnego. Takie zdarzenie może zmniejszyć przewagę konku rencyjną Orange jako dostawcy oferty konwergentnej dla klientów indywidualnych na rynku. Hednocześnie jednak konsolidacja polskiego rynku wg nas będzie oznaczała większy nacisk na przyszłą budowę wartości (krajowy rynek telekomunikacyjny jest jednym z tańs zych rynków w ramach UE).  WYCENA DCF Wyceny spółki metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF).
  Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na stopach wolnych od ryzyka na poziomie 4%. Premię za
  ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 0,9 .
  Główne założenia w modelu (szczegółowe założenia znajdują się w osobnych rozdziałach):
  ▪ W modelu staramy się uwzględnić implementację przedstawionej strategii średnioterminowej (choć nasze
  założenia na tle celów strategicznych mogą być zachowawcze w wybranych obszarach). Wg nas potencjalny
  sukces transformacji dotychczasowych umów na ofertę ko nwergentną będzie jednym z warunków sukcesu i
  powrotu EB=TDA na trwałą ścieżkę wzrostu.
  ▪ W 2019 roku liczymy, że spółka będzie stopniowo w stanie zatrzymać erozję przychodów, co powinno
  skutkować także symbolicznym wzrostem EB=TDA względem odczytu z 2018 ro ku.
  ▪ Ogółem Capex na lata 201 8-2020 w modelu wynosi po ok 2,08 mld PLN rocznie . W 2021 roku liczymy się ze
  zwiększonym wydatkiem związanym z aukcj ą na nowe częstotliwości. Kolejne lata to już jednak oczekiwany
  spadek nakładów inwestycyjnych.
  ▪ W 2018 roku uwzględniamy zapłatę kary ok 650 mln PLN w wyniku zakończenia postepowania sądowego
  z Komisją Europejską (wypłata w 2:’18 ) oraz ujmujemy dodatni wpływ z podpisanej umowy z T -Mobile (dwie
  płatności) .
  ▪ Wzrost w okresie rezydualnym przyjęliśmy na poziom ie 0%.
  Ponadto zakładamy:
  ▪ W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku 20 27.
  ▪ Wycena została sporządzona na dzień 01.09.201 8 roku. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na 7,99 mld PLN , czyli 6,10 PLN/akcję.  ORANGE POLSKA RAPORT ANALITYCZNY 4

  Model DCF
  2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P
  Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 10 896 10 861 10 903 11 178 11 419 11 656 11 859 12 062 12 262 12 467
  EBIT [mln PLN] 239 328 432 604 656 830 967 1 083 1 238 1 364
  Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
  Podatek od EBIT [mln PLN] 45 62 82 115 125 158 184 206 235 259
  NOPLAT [mln PLN] 194 266 350 489 532 673 784 878 1 003 1 105
  Amortyzacja [mln PLN] 2 543 2 501 2 470 2 436 2 500 2 438 2 391 2 361 2 287 2 244
  CAPEX [mln PLN] -2 149 -2 064 -2 017 -2 571 -1 770 -1 807 -1 868 -1 960 -2 054 -2 182
  =nwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -30,5 0,3 -30,3 -34,0 -34,9 -4,2 -3,6 -3,6 -3,5 -3,6
  Inne (kara KE oraz wpływ z umowy T -Mobile ) [mln PLN] -378,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  FCF [mln PLN] 180 704 773 320 1 227 1 300 1 303 1 275 1 233 1 164
  DFCF [mln PLN] 176,7 645,1 660,5 255,3 912,4 901,6 842,6 768,6 693,1 610,3
  Suma DFCF [mln PLN] 6 466,2
  Wartość rezydualna [mln PLN] 15 198,7 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: 0,0%
  Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 7 968,8
  Wartość firmy EV [mln PLN] 14 435,0
  Dług netto [mln PLN] 6 436,0
  Wartość kapitału[mln PLN] 7 999,0
  =lość akcji [mln szt.] 1 312,36
  Wartość kapitału na akcję [PLN] 6,10

  Przychody zmiana r/r -4,3% -0,3% 0,4% 2,5% 2,2% 2,1% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%
  Przychody konwergentne B2C zmiana r/r 21,5% 24,6% 17,4% 12,3% 8,5% 5,8% 3,4% 2,9% 2,7% 2,6%
  Przychody komórkowe zmiana r/r -19,3% -8,8% -3,7% -0,8% 0,7% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
  Przychody stacjonarne zmiana r/r -11,1% -10,2% -5,4% -4,1% -5,0% -3,7% -2,5% -2,0% -1,8% -1,7%
  Marża EB=T 2,2% 3,0% 4,0% 5,4% 5,7% 7,1% 8,2% 9,0% 10,1% 10,9%
  Marża EB=TDA 25,5% 26,1% 26,6% 27,2% 27,6% 28,0% 28,3% 28,6% 28,7% 28,9%
  CAPEX / Przychody 19,7% 19,0% 18,5% 23,0% 15,5% 15,5% 15,8% 16,3% 16,8% 17,5%
  CAPEX / Amortyzacja 84% 83% 82% 106% 71% 74% 78% 83% 90% 97%
  Źródło: Dom Maklerski BDM S.A.

  Kalkulacja WACC
  2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P
  Stopa wolna od ryzyka 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
  Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
  Beta 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
  Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
  Koszt kapitału własnego 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%
  Udział kapitału własnego 70% 68% 68% 68% 69% 69% 69% 69% 69% 69%
  Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%
  Udział kapitału obcego 30% 32% 32% 32% 31% 31% 31% 31% 31% 31%
  WACC 7,3% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2%
  Źródło: Dom Maklerski BDM S.A.
  ORANGE POLSKA RAPORT ANALITYCZNY 5


  Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym
  wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym
  beta
  -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%
  0,6 6,02 6,42 6,88 7,41 8,02 8,74 9,60 10,64 11,93
  0,7 5,54 5,90 6,31 6,78 7,31 7,94 8,68 9,57 10,64
  0,8 5,10 5,42 5,79 6,20 6,67 7,22 7,86 8,62 9,54
  0,9 4,69 4,98 5,31 5,67 6,10 6,58 7,14 7,80 8,58
  1,0 4,31 4,57 4,86 5,19 5,57 6,00 6,49 7,06 7,73
  1,1 3,95 4,19 4,46 4,75 5,09 5,47 5,90 6,40 6,99
  1,2 3,62 3,84 4,08 4,35 4,65 4,99 5,37 5,81 6,32
  1,3 3,32 3,51 3,73 3,97 4,24 4,55 4,89 5,28 5,73
  1,4 3,03 3,21 3,41 3,63 3,87 4,14 4,45 4,80 5,19
  Źródło: Dom Maklerski BDM S.A.

  Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko
  premia za ryzyko
  beta
  3.50% 4.00% 4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 6.00% 6.50%
  0,6 9,53 8,99 8,49 8,25 8,02 7,80 7,59 7,18 6,80
  0,7 8,90 8,33 7,80 7,55 7,31 7,08 6,86 6,44 6,04
  0,8 8,33 7,73 7,18 6,92 6,67 6,44 6,21 5,77 5,37
  0,9 7,80 7,18 6,61 6,35 6,10 5,85 5,62 5,18 4,78
  1,0 7,31 6,67 6,10 5,83 5,57 5,32 5,09 4,65 4,24
  1,1 6,86 6,21 5,62 5,35 5,09 4,84 4,61 4,17 3,76
  1,2 6,44 5,77 5,18 4,91 4,65 4,40 4,17 3,73 3,33
  1,3 6,04 5,37 4,78 4,50 4,24 4,00 3,76 3,33 2,93
  1,4 5,67 5,00 4,40 4,13 3,87 3,62 3,39 2,96 2,57
  Źródło: Dom Maklerski BDM S.A.

  Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym
  wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym
  premia za ryzyko
  -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%
  3.0% 6,33 6,76 7,26 7,83 8,49 9,28 10,22 11,37 12,81
  3.5% 5,87 6,26 6,71 7,21 7,80 8,49 9,31 10,30 11,52
  4.0% 5,45 5,80 6,20 6,66 7,18 7,79 8,51 9,37 10,41
  4.5% 5,05 5,37 5,74 6,15 6,61 7,15 7,79 8,54 9,44
  5.0% 4,69 4,98 5,31 5,67 6,10 6,58 7,14 7,80 8,58
  5.5% 4,34 4,61 4,91 5,24 5,62 6,05 6,55 7,13 7,81
  6.0% 4,02 4,26 4,54 4,84 5,18 5,57 6,01 6,53 7,13
  6.5% 3,72 3,94 4,19 4,47 4,78 5,13 5,52 5,98 6,52
  7.0% 3,44 3,64 3,87 4,12 4,40 4,72 5,08 5,49 5,96
  Źródło: Dom Maklerski BDM S.A.
  ORANGE POLSKA RAPORT ANALITYCZNY 6


  WYCENA MNOŻNIKOWA

  Wycenę spółki metodą wskaźnikową opieramy o mnożnik EV/EB=TDA. Ustaliliśmy docelowy akceptowalny średni
  poziom EV/EBITDA na lata 201 8-2020 w wysokości 5,0x (identycznie jak w poprzednim raporcie analitycznym) . Takie
  podejście sugeruje wycenę spółki na poziomie 7,87 mld PLN, czyli 6,0 PLN/akcję. Wycena mnożnikowa Orange (w oparciu o docelowy pułap EV/EBITDA)
  Analiza wrażliwości ; średnia EV/EB=TDA na lata 201 8-2020
  3,5x 4,0x 4,5x 5,0x 5,5x 6,0x 6,5x
  Cena docelowa [PLN/akcję] 2,76 3,84 4,92 6,00 7,08 8,16 9,24
  Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Mnożniki rynkowe wybranych podmiotów
  Spółka Kurs Waluta P/E EV/EBITDA 2018 2019 2020 2018 2019 2020
  CYFROWY POLSAT 23,94 PLN 13,5 13,0 11,5 7,0 6,6 6,1
  TURKCELL ILETISIM 14,33 TRY 10,2 8,0 6,6 4,7 4,1 3,6
  TURK TELEKOMUNIKASYON 6,17 TRY 21,7 7,4 5,5 3,8 3,3 3,0
  O2 CZECH REPUBLIC 274 CZK 14,7 14,0 12,9 8,6 8,7 8,7
  MAGYAR TELEKOM 471 HUF 9,3 9,2 8,8 3,7 3,7 3,6
  NETIA 5,36 PLN 31,8 34,8 27,5 5,4 5,7 5,4
  TELEKOM AUSTRIA 8,15 EUR 15,7 12,6 10,9 5,5 5,2 4,9
  ORANGE FRANCE 14,47 EUR 13,2 12,3 11,0 4,9 4,8 4,6
  BT GROUP 274,9 GBp 9,7 9,6 9,1 4,8 4,9 4,9
  DEUTSCHE TELEKOM 14,46 EUR 15,4 13,6 12,3 5,3 5,0 4,7
  VODAFONE GROUP 229,4 GBp 17,4 14,8 12,2 5,8 5,6 5,3
  TELENOR 186 NOK 16,1 15,5 15,3 6,1 6,0 5,8
  VERIZON COMMUNICATIONS 51,86 USD 11,4 10,8 10,5 6,9 6,5 6,3
  AT&T 36,9 USD 9,9 9,0 9,1 7,2 6,5 6,3
  TELEFONICA 8,199 EUR 10,8 9,9 9,5 5,3 5,2 5,0
  TELIA 37,68 SEK 17,0 16,3 16,0 8,5 8,4 8,5
  KONINKLIJKE KPN 2,845 EUR 21,9 19,9 17,9 7,3 7,2 6,9
  TELE2 96,54 SEK 21,4 18,4 17,6 9,9 8,7 8,6
  AMERICA MOVIL 17,28 USD 0,9 0,8 0,7 2,1 1,9 1,7
  Mediana 14,7 12,6 11,0 5,5 5,6 5,3
  Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. , Bloomberg  ORANGE POLSKA RAPORT ANALITYCZNY 7  Historyczny akceptowalny poziom EV/EBITDA (+1Yr) dla Orange
  Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
  Kurs Orange na tle wypłacanej dywidendy Kurs Orange na tle wypłacanej historycznie dywidendy

  Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. , Bloomberg

  0,0
  1,0
  2,0
  3,0
  4,0
  5,0
  6,0
  7,0
  3,0
  4,0
  5,0
  6,0
  7,0
  8,0
  9,0
  10,0
  11,0
  12,0
  13,0
  sty 14 kwi 14 lip 14 paź 14 sty 15 kwi 15 lip 15 paź 15 sty 16 kwi 16 lip 16 paź 16 sty 17 kwi 17 lip 17 paź 17 sty 18 kwi 18 lip 18
  Kurs [PLN] - lewa skala EV/EBITDA (+1Yr) - prawa skala
  0,00
  0,10
  0,20
  0,30
  0,40
  0,50
  0,60
  3,0
  4,0
  5,0
  6,0
  7,0
  8,0
  9,0
  10,0
  11,0
  12,0
  13,0
  sty 14 kwi 14 lip 14 paź 14 sty 15 kwi 15 lip 15 paź 15 sty 16 kwi 16 lip 16 paź 16 sty 17 kwi 17 lip 17 paź 17 sty 18 kwi 18 lip 18
  Kurs [PLN] - lewa skala DPS wypłacone w roku kalendarzowym [PLN] - prawa skala
  Średni akceptowalny poziom EV/EBITDA (+1Yr) w latach 2014 - 2017 wynosił 4,9x (był to skutek ścieżki spadku EBITDA oraz ograniczenia możliwości wypłaty dywidend). Kurs spółki historyczn ie był bardzo wrażliwy na poziom wypłacanej dywidendy. Należy mieć na uwadze, że w latach 2018 -2020 nie zakładamy strumienia dywidend.  ORANGE POLSKA RAPORT ANALITYCZNY 8

  Kurs Orange Polska na tle innych podmiotów telco z ekspozycją na region CEE

  Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. , Bloomberg
  Kurs Orange Polska na tle Orange France oraz indeksu MSCI Europe Telecom i WIG
  Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. , Bloomberg
  20%
  70%
  120%
  170%
  220%
  270%
  sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13 sty 14 lip 14 sty 15 lip 15 sty 16 lip 16 sty 17 lip 17 sty 18 lip 18
  Orange Polska Cyfrowy Polsat Netia Telekom Austria Magyar Telekom O2 CZECH REPUBLIC
  20%
  40%
  60%
  80%
  100%
  120%
  140%
  160%
  sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13 sty 14 lip 14 sty 15 lip 15 sty 16 lip 16 sty 17 lip 17 sty 18 lip 18
  Orange Polska Orange France MSCI Europe Telecom Index WIG  ORANGE POLSKA RAPORT ANALITYCZNY 9


  WYNIKI SKONSOLIDOWANE ORANGE ZA 2Q’1 8

  Raport okresowy za 2Q’18 przyjęliśmy optymistycznie. Należy mieć też na uwadze, że wcześniejsze oczekiwania
  wobec trendów biznesowych nie były wymagające. Przypominamy, że Orange zmienił sposób raportowania (MSSF
  15) oraz skorygował podstawowe KP=. Przychody spółki w 2Q’18 wyniosły 2,706 mld PLN (spadek q/q tylko o 0,1%).
  Zauważamy impulsy wzrostowe w obszarze usług konwergen tnych. Wpływy z tej kategorii były wyższe q/q o 8,6%
  i wyniosły 316 mln PLN (pozytywnie przyjęliśmy wzrost ARPO do 102,4 PLN). Spółka podkreśla, że w 2Q’18 liczba
  przyłączeń netto w usług światłowodowych wyniosła 39 tys. i był to dotychczas najlepszy odcz yt ( na koniec
  czerwca’18 penetracja usługi była na poziomie ok 9,8%). Na poziomie kosztów widzimy efekty optymalizacji struktury zatrudnienia. Tym samym koszty wynagrodzeń w
  samym 1Q’18 były niższe niż w 1Q’1 7 o ok 8,1%. Orange konsekwentnie ogranicza też kategorię koszty sprzedaży i
  w szczególności sprzętu (rezygnacja z subsydiów telefonów). Na poziomie skonsolidowanym EB=TDA w 2Q’18
  wyniosła 709 mln PLN (po 1:’18 EB=TDA wg MSSF 15 wynosi ok 1,383 mld PLN). Cel całoroczny na 2018 rok to
  EBITDA w okolicy 2 ,75 mld PLN (wg MSSF 15) oraz 3 mld PLN (wg wcześniejszego standardu MSSF 18). Wyniki skonsolidowane za 2Q’1 8 [mln PLN]
  IFRS 18 IFRS 15 IFRS 18 IFRS 15
  2Q'17 2Q'18 1H’17 1H’18
  Przychody razem 2 839 2 706 5 657 5 416
  Usługi wyłącznie komórkowe 879 682 1 754 1 370
  Usługi wyłącznie stacjonarne 688 628 1 409 1 255
  Usługi wąskopasmowe 317 275 650 562
  Usługi szerokopasmowe 257 233 529 465
  Usługi dla przedsiębiorstw z zakresu infrastr . sieciowej 114 120 230 228
  Usługi konwergentne B2C 256 316 489 607
  Sprzedaż sprzętu 304 307 607 658
  Usługi =T i integracyjne 101 134 193 246
  Usługi hurtowe 524 571 1 036 1 150
  :urtowe usługi komórkowe 280 329 548 641
  :urtowe usługi stacjonarne 180 176 356 364
  Pozostałe 64 66 132 145
  Pozostałe przychody 87 68 169 130
  Koszty razem 2 027 1 997 4 097 4 033
  Koszty świadczeń pracowniczych 438 397 890 829
  Koszty zakupów zewnętrznych 1 541 1 529 3 095 3 078
  Koszty rozliczeń z innymi operatorami 421 471 830 919
  Koszty sieci oraz usług informatycznych 167 152 324 300
  Koszty sprzedaży 609 551 1 247 1 129
  Pozostałe usługi obce 344 355 694 730
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne -71 -33 -125 -84
  EBITDA (raportowana) 812 709 1 560 1 383
  Amortyzacja 642 636 1 281 1 277
  EBIT 169 73 278 106
  Saldo finansowe -86 -87 -157 -173
  Wynik netto 71 -16 110 -66
  Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
  ORANGE POLSKA RAPORT ANALITYCZNY 10

  Struktura przychodów w ujęciu kwartalnym [mln PLN]
  Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
  Przychody Orange z usług konwergentnych B2C oraz ARPO
  Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka Koszty świadczeń pracowniczych w Orange
  Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
  0
  500
  1 000
  1 500
  2 000
  2 500
  3 000
  3 500
  1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 1Q'17 2Q'17 3Q'17 4Q'17 1Q'18 2Q'18
  Usługi wyłącznie komórkowe Usługi wyłącznie stacjonarne Usługi konwergentne dla klientów indywidualnych (B2C) Sprzedaż sprzętu Usługi =T i integracyjne Usługi hurtowe Pozostałe przychody
  90
  95
  100
  105
  110
  115
  120
  125
  130
  0
  50
  100
  150
  200
  250
  300
  350
  1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 1Q'17 2Q'17 3Q'17 4Q'17 1Q'18 2Q'18
  Przychody usługi konwergentne B2C [mln PLN] - lewa skala ARPO [PLN] - prawa skala
  10%
  11%
  12%
  13%
  14%
  15%
  16%
  17%
  18%
  200
  250
  300
  350
  400
  450
  500
  550
  600
  1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 1Q'17 2Q'17 3Q'17 4Q'17 1Q'18 2Q'18
  Koszty świadczeń pracowniczych [mln PLN] - lewa skala Koszty świadczeń pracowniczych % przychodów ogółem - prawa skala  ORANGE POLSKA RAPORT ANALITYCZNY 11

  Baza klientów FTTH w Orange Polska w ujęciu kwartalnym oraz penetracja usługi
  Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka Dynamika zwiększania zasięgu usługi FTTH w Orange Polska w ujęciu kwartalnym oraz wydatki na nowe światłowody
  Źródło: Dom Maklerski BDM S. A., spółka
  Zasięg usługi FTTH w Orange Polska oraz penetracja usługi
  Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
  0%
  2%
  4%
  6%
  8%
  10%
  12%
  0
  50
  100
  150
  200
  250
  300
  350
  4Q'15 1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 1Q'17 2Q'17 3Q'17 4Q'17 1Q'18 2Q'18
  Klienci FTTH eop - lewa skala Penetracja usługi FTT: (klienci jako % gospodrstw w zasięgu usługi) - prawa skala
  0
  50
  100
  150
  200
  250
  300
  0
  50
  100
  150
  200
  250
  4Q'15 1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 1Q'17 2Q'17 3Q'17 4Q'17 1Q'18 2Q'18
  Przyrost netto gospodarstw domowych w zasięgu FTT: [tys.] - prawa skala Śr. wydatki inwestycyjne na światłowody {mln PLN] - lewa skala
  2%
  4%
  6%
  8%
  10%
  12%
  14%
  16%
  18%
  20%
  0
  1 000
  2 000
  3 000
  4 000
  5 000
  4Q'15 1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 1Q'17 2Q'17 3Q'17 4Q'17 1Q'18 2Q'18
  Gospodarstwa domowe w zasięgu FTT: [tys.] - lewa skala Penetracja usługi FTT: (klienci jako % gospodrstw w zasięgu usługi) - prawa skala  ORANGE POLSKA RAPORT ANALITYCZNY 12


  PROGNOZA NA 201 8 I KOLEJNE OKRESY

  Zauważamy, że przychody usług odpowiedzialnych za sukces zaprezentowanej strategii (m.in. usługi konwergentne
  B2C, przychody z usług komórkowych, =T oraz integracja, wpływy hurtowe) notują z kwartału na kwartał coraz
  bardziej budujące odczyty. Dane wg =AS18 wskazują, że w 2Q’18 odnotowano już wzrost w ujęciu r/r o ok 0,4%.
  Dynamika kluczowych przycho dów dla realizacji strategii (ujęcie IAS18 r/r)
  Źródło: spółka
  Zauważamy, że r aport okresowy za 2Q’18 pokazał, że spółka konsekwentnie zmienia strukturę klientów w kierunku
  usług konwergentnych. Dane operacyjne charakteryzujące usługi konwergentne (B2C) w naszym odczuciu wykazują
  na wyraźne impulsy wzrostowe (m.in. w 2Q’18 widzimy już wzrost ARPO). Spodziewamy się, że ARPO konwergentne
  w najbliższych kwartałach będzie rosło. Zgodnie z naszymi symulacjami, przychody z usług konwergentnych B2C w
  2018 roku mogą być wyższe niż w 2017 roku o ok. 22% (1,3 mld PLN). W kolejnych dwóch latach spodziewamy się,
  że nastąpi dalszy dynamiczny wzrost tej kategorii przychodów (średniorocznie o +21% r/r). Tym samym w 2020 roku
  założyliśmy, że udział tej kategorii prz ychodów w ogóle sprzedaży Orange może wynieść ok 17,5%.
  Założenia dla przychodów usług konwergentnych B2C
  Źródło: Dom Maklerski BDM S.A.
  0,40%
  -3,5%
  -3,0%
  -2,5%
  -2,0%
  -1,5%
  -1,0%
  -0,5%
  0,0%
  0,5%
  1,0%
  2Q'17 3Q'17 4Q'17 1Q'18 2Q'18
  Dynaika przychodów (usługi kluczowe dla sukcesu realizacji strategii)
  90
  95
  100
  105
  110
  115
  120
  0
  500
  1 000
  1 500
  2 000
  2 500
  4Q'16 1Q'17 2Q'17 3Q'17 4Q'17 1Q'18 2Q'18 3Q'18P 4Q'18P // 2019P 2020P 2021P
  Przychody usługi konwergentne (zanualizowane) [mln PLN] - lewa skala ARPO usługi konwergentne [PLN] - prawa skala  ORANGE POLSKA RAPORT ANALITYCZNY 13


  Zakładamy wzrost udziału przychodów z usług konwergentnych B2C w ogóle przychodów
  Źródło: Dom Maklerski BDM S.A.
  W usługach pojedynczych spodziewamy się utrzymania dotychczasowej polityki ograniczenia promocji cen.
  Hednocześnie w najbliższych kwartałach nie spodziewamy się, że nastąpi powrót do walki o klienta poprzez
  subsydiowanie telefonów.
  W usługach hu rtowych w 2019 roku staramy się ująć efekt obniżki FTR i jednocześnie uwzględnić pozytywny wpływ
  umowy z T -Mobile. Z kolei w 2020 roku w modelu wprowadzamy obniżki MTR, co będzie skutkować erozją
  sprzedaży hurtowej.
  Najbliższe lata powinny przynieść wzrost sprzedaży usług =T dla biznesu. Jest to jedna ze strategicznych linii
  przychodowych odpowiedzialna za sukces realizacji strategii średnioterminowej. W 2018 roku przychody tej
  kategorii prognozujemy na 536 mln PLN i wg nas w 2020 roku mogą wynieść przynajm niej 619 mln PLN.
  Ogółem w 2018 roku założyliśmy spadek przychodów do ok 10,9 mld PLN. Usługi komórkowe wg nas powinny
  zapewnić wpływy na poziomie ok 2,72 mld PLN. Kategoria wpływów związanych z usługami stacjonarnymi może
  skurczyć się do 2,44 mld PLN (sza cujemy, że przychody z samych usług szerokopasmowych wyniosą 0,92 mld PLN).
  Hak opisywaliśmy już wcześniej, kluczowa pozycja czyli usługi konwergentne B2C powinna wykazać dynamiczny
  wzrost do ok 1,3 mld PLN. W kolejnych dwóch latach utrzymujemy dalszą eroz ję samych przychodów z usług
  komórkowych oraz stacjonarnych oraz wysoką dynamikę budowy wpływów z usług konwergentnych.
  Zgodnie z przyjętymi założeniami spółka w 2019 roku powinna być w stanie wykazać płaskie przychody względem
  2018 roku (w modelu mamy wciąż niewielką erozję) i od 2020 roku spodziewamy się, że skonsolidowane odczyty
  przychodów będą wykazywać wzrost r/r.
  Przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej oceniamy, że spółka od 2019 roku będzie w stanie wykazywać wzrost
  EBITDA r/r. W 2018 roku spodziewamy się odczytu 2,75 mld PLN. Nasz scenariusz bazowy zakłada, że w 2020 roku
  EB=TDA Orange osiągnie pułap 2,9 mld PLN i w 2020 roku przekroczy 3 mld PLN.
  Zakładane odczyty EBITDA w kolejnych latach
  Źródło: Dom Maklerski BDM S.A.
  0%
  5%
  10%
  15%
  20%
  25%
  2016 2017 2018P 2019P 2020P 2021P
  Przychody konwergentne jako % przychodów ogółem
  2 500
  2 600
  2 700
  2 800
  2 900
  3 000
  3 100
  3 200
  2018P 2019P 2020P 2021P 2022P
  EBITDA [mln PLN]  ORANGE POLSKA RAPORT ANALITYCZNY 14

  Szacujemy, że nakłady inwestycyjne w latach 2018 -2020 mogą wynieść średniorocznie około 2,08 mld PLN. W 2021
  roku przygotowujemy się jeszcze na zwiększone wydatki związane z uczestnictwem w aukcji na nowe częstotliwości.
  Po roku 2021 przyjęliśmy spadek wydatków inwestyc yjnych. Nasza projekcja sugeruje, że wskaźnik dług
  netto/EB=TDA na koniec 2018 roku wyniesie ponad 2,4x. Na koniec 2019 roku spodziewamy się, że spadnie do ok
  2,2x, a w roku 2020 do 2,0x. W modelu utrzymaliśmy zaprezentowany w poprzednim raporcie analityc znym kalendarz powrotu do wypłaty
  dywidendy. Wg naszych symulacji pierwszy strumień dps powinien pojawić się z zysku za 2020 rok. Oczekujemy, że
  odbudowa wyników oraz zaawansowany proces inwestycyjny w rozwój sieci światłowodowej na przełomie
  2020/2021 rok u będą skłaniać do powrotu wypłat dywidend. Zakładane przyszłe strumienie dywidend
  Źródło: Dom Maklerski BDM S.A.
  Założenia dla wyników Orange Polska [mln PLN]
  IFRS15 IFRS15 IFRS15 IFRS15 IFRS15 IFRS15 IFRS15 IFRS15 IFRS15 IFRS15
  1Q'18 2Q'18 3Q'18 4Q'18 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Przychody razem 2 710 2 706 2 712 2 768 10 896 10 861 10 903 11 178 11 419 11 656
  Usługi wyłącznie komórkowe 688 682 687 666 2 722 2 482 2 390 2 371 2 388 2 417
  Usługi wyłącznie stacjonarne 627 628 603 585 2 444 2 195 2 077 1 990 1 891 1 822
  Usługi wąskopasmowe 287 275 259 247 1 068 845 725 630 558 500
  Usługi szerokopasmowe 232 233 229 226 920 872 849 833 824 831
  Usługi z zakresu infrastruktury sieciowej 108 120 116 112 456 478 502 527 509 491
  Usługi konwergentne (B2C) 291 316 335 356 1 298 1 617 1 899 2 132 2 313 2 446
  Sprzedaż sprzętu 351 307 315 340 1 313 1 385 1 434 1 477 1 521 1 567
  Usługi =T i integracyjne 112 134 125 165 536 582 619 650 667 683
  Usługi hurtowe 579 571 578 584 2 312 2 303 2 173 2 239 2 312 2 385
  :urtowe usługi komórkowe 312 329 336 337 1 313 1 328 1 143 1 182 1 229 1 275
  :urtowe usługi stacjonarne 188 176 177 178 719 674 707 725 743 762
  Pozostałe 79 66 65 70 280 301 324 332 340 348
  Pozostałe przychody 62 68 70 71 271 297 312 320 328 336
  Koszty razem 2 036 1 997 1 993 2 087 8 113 8 031 8 001 8 138 8 262 8 387
  Koszty świadczeń pracowniczych 432 397 387 393 1 609 1 529 1 506 1 491 1 491 1 491
  Koszty zakupów zewnętrznych 1 549 1 529 1 520 1 609 6 206 6 193 6 176 6 304 6 425 6 547
  Koszty rozliczeń z innymi operatorami 448 471 486 462 1 867 1 837 1 723 1 774 1 833 1 891
  Koszty sieci oraz usług informatycznych 148 152 145 158 603 567 533 507 481 457
  Koszty sprzedaży 578 551 523 597 2 249 2 317 2 411 2 492 2 557 2 621
  Pozostałe usługi obce 375 355 366 391 1 487 1 472 1 509 1 531 1 554 1 578
  EBITDA (raportowana) 674 709 719 681 2 783 2 830 2 902 3 040 3 157 3 269
  EBIT 33 73 85 48 239 328 432 604 656 830
  Wynik netto -50 -16 -2 -39 -107 -19 67 206 249 390

  Usługi konwergentne B2C:
  ARPO B2C [PLN/mc] 100,8 102,4 102,8 103,8 102,5 105,7 109,7 113,2 116,2 119,2
  Liczba klientów B2C [tys.] 1 090 1 137 1 177 1 252 1 252 1 432 1 582 1 682 1 757 1 782
  Źródło: Dom Maklerski BDM S.A.
  0,50 0,50
  0,25
  0,00 0,00 0,00 0,00
  0,25 0,35
  0,50 0,55
  0%
  2%
  4%
  6%
  8%
  10%
  12%
  0,0
  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  2014 2015 2016 2017 2018 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P
  DPS [PLN] - lewa skala Rentowność dywidendy (przy kursie bieżącym 5,02 PLN) - prawa skala  ORANGE POLSKA RAPORT ANALITYCZNY 15


  DANE FINANSOWE ORAZ WSKAŹNIKI

  RZiS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
  Przychody razem 11 538 11 381 10 896 10 861 10 903 11 178 11 419 11 656 11 859 12 062 12 262 12 467
  Usługi wyłącznie komórkowe 3 893 3 373 2 722 2 482 2 390 2 371 2 388 2 417 2 447 2 476 2 505 2 534
  Usługi wyłącznie stacjonarne 3 067 2 748 2 444 2 195 2 077 1 990 1 891 1 822 1 777 1 741 1 709 1 680
  Usługi wąskopasmowe 1 457 1 257 1 068 845 725 630 558 500 453 416 385 360
  Usługi szerokopasmowe 1 130 1 033 920 872 849 833 824 831 850 868 883 894
  Usługi z zakresu infr. sieciowej 480 458 456 478 502 527 509 491 474 457 441 426
  Usługi konwergentne B2C 830 1 068 1 298 1 617 1 899 2 132 2 313 2 446 2 528 2 601 2 670 2 740
  Sprzedaż sprzętu 991 1 256 1 313 1 385 1 434 1 477 1 521 1 567 1 614 1 662 1 712 1 763
  Usługi =T i integracyjne 414 493 536 582 619 650 667 683 700 718 736 754
  Usługi hurtowe 2 030 2 140 2 312 2 303 2 173 2 239 2 312 2 385 2 449 2 512 2 568 2 625
  Koszty razem -8 375 -8 574 -8 113 -8 031 -8 001 -8 138 -8 262 -8 387 -8 501 -8 618 -8 737 -8 858
  Koszty świadczeń pracowniczych -1 636 -1 690 -1 609 -1 529 -1 506 -1 491 -1 491 -1 491 -1 491 -1 491 -1 491 -1 491
  Koszty zakupów zewnętrznych -6 432 -6 416 -6 206 -6 193 -6 176 -6 304 -6 425 -6 547 -6 657 -6 772 -6 887 -7 006
  Koszty rozliczeń z innymi operatorami -1 514 -1 778 -1 867 -1 837 -1 723 -1 774 -1 833 -1 891 -1 941 -1 992 -2 036 -2 080
  Koszty sieci oraz usług informatycznych -670 -652 -603 -567 -533 -507 -481 -457 -437 -419 -407 -394
  Koszty sprzedaży -2 839 -2 545 -2 249 -2 317 -2 411 -2 492 -2 557 -2 621 -2 678 -2 736 -2 795 -2 856
  Pozostałe usługi obce -1 409 -1 441 -1 487 -1 472 -1 509 -1 531 -1 554 -1 578 -1 601 -1 625 -1 650 -1 675
  Raportowana EBITDA 3 163 2 807 2 783 2 830 2 902 3 040 3 157 3 269 3 358 3 444 3 525 3 609
  EBIT -1 354 229 239 328 432 604 656 830 967 1 083 1 238 1 364
  Wynik netto -1 746 -60 -107 -19 67 206 249 390 500 594 720 822
  Bilans 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
  Aktywa trwałe razem 20 187 19 632 19 199 18 791 18 338 18 472 17 742 17 110 16 587 16 186 15 953 15 890
  Wartość firmy 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147
  RZAT oraz WNiP 16 400 15 922 15 508 15 070 14 617 14 751 14 021 13 389 12 866 12 465 12 232 12 169
  Pozostałe aktywa trwałe 1 640 1 563 1 544 1 574 1 574 1 574 1 574 1 574 1 574 1 574 1 574 1 574

  Aktywa obrotowe razem 2 639 3 854 3 735 4 065 4 466 4 147 4 595 4 918 5 170 5 327 5 376 5 358
  Środki pieniężne 262 646 599 969 1 358 967 1 352 1 613 1 811 1 915 1 912 1 840
  Zapasy 163 217 236 235 236 242 247 252 257 261 265 270
  Pozostałe aktywa obrotowe 2 214 2 991 2 900 2 861 2 872 2 938 2 996 3 053 3 102 3 151 3 199 3 249
  SUMA AKTYWÓW 22 826 23 486 22 934 22 856 22 803 22 620 22 337 22 029 21 757 21 514 21 329 21 249

  Kapitał własny 10 007 10 519 10 405 10 387 10 453 10 331 10 120 9 854 9 632 9 439 9 306 9 275
  Udziały nie dające kontroli 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Kapitał własny razem 10 009 10 521 10 407 10 389 10 455 10 333 10 122 9 856 9 634 9 441 9 308 9 277
  Zobowiązania długoterminowe razem 8 431 6 940 6 530 6 478 6 380 6 295 6 208 6 120 6 031 5 942 5 853 5 764
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 4 386 6 025 5 996 5 989 5 968 5 991 6 007 6 052 6 091 6 130 6 169 6 208
  SUMA PASYWÓW 22 826 23 486 22 934 22 856 22 803 22 620 22 337 22 029 21 757 21 514 21 329 21 249
  CF 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
  CF operacyjny razem 2 549 2 064 2 729 2 483 2 507 2 608 2 714 2 824 2 888 2 952 3 003 3 063
  CF inwestycyjny razem -5 074 -1 687 -2 865 -2 064 -2 017 -2 571 -1 770 -1 807 -1 868 -1 960 -2 054 -2 182
  CF finansowy razem 2 521 7 89 -50 -100 -428 -559 -756 -822 -887 -953 -953
  Środki pieniężne sop 266 262 646 599 969 1 358 967 1 352 1 613 1 811 1 915 1 912
  Środki pieniężne eop 262 646 599 969 1 358 967 1 352 1 613 1 811 1 915 1 912 1 840
  ORANGE POLSKA RAPORT ANALITYCZNY 16


  Wskaźniki rynkowe 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
  Cena [PLN] 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02
  Liczna akcji [mln szt.] 1 312 1 312 1 312 1 312 1 312 1 312 1 312 1 312 1 312 1 312 1 312 1 312
  Mkt Cap [mln PLN] 6 588 6 588 6 588 6 588 6 588 6 588 6 588 6 588 6 588 6 588 6 588 6 588
  EV [mln PLN] 13 520 13 024 13 349 12 929 12 440 12 731 12 246 11 885 11 587 11 383 11 286 11 258

  P/E -3,8x --- --- --- 99,0x 32,0x 26,5x 16,9x 13,2x 11,1x 9,2x 8,0x
  EV/EBITDA 4,3x 4,6x 4,8x 4,6x 4,3x 4,2x 3,9x 3,6x 3,5x 3,3x 3,2x 3,1x
  EV/EBIT -10,0x 56,9x 55,8x 39,4x 28,8x 21,1x 18,7x 14,3x 12,0x 10,5x 9,1x 8,3x
  P/BV 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x 0,6x 0,6x 0,7x 0,7x 0,7x 0,7x 0,7x 0,7x

  Dług netto / EBITDA (x) 2,2x 2,3x 2,4x 2,2x 2,0x 2,0x 1,8x 1,6x 1,5x 1,4x 1,3x 1,3x
  Dług netto / EB=TDA skor. 2,2x 2,1x 2,4x 2,2x 2,0x 2,0x 1,8x 1,6x 1,5x 1,4x 1,3x 1,3x

  Dług netto [mln PLN] 6 932 6 436 6 761 6 341 5 852 6 143 5 658 5 297 4 999 4 795 4 698 4 670
  Środki pieniężne [mln PLN] 262 646 599 969 1 358 967 1 352 1 613 1 811 1 915 1 912 1 840
  Dług % [mln PLN] 7 194 7 082 7 360 7 310 7 210 7 110 7 010 6 910 6 810 6 710 6 610 6 510

  Dywidenda [mln PLN] 328 0 0 0 0 328 459 656 722 787 853 853
  DPS [PLN/akcję] 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,35 0,50 0,55 0,60 0,65 0,65
  Rentowność dywidendy [DPS/kurs bieżący] 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,07 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13
  ORANGE POLSKA RAPORT ANALITYCZNY 17


  WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI: WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH:
  Macie j Bobrowski

  Dariusz Wareluk Dyrektor Wydziału Dyrektor Wydziału Makler Papierów Wartościowych tel. (022) 62 -20-100 tel. (032) 20 -81-412 e-mail: dariusz.wareluk@bdm.pl e-mail: maciej.bobrowski@bdm.pl strategia, banki/finanse, media/rozrywka, węgiel/stal Leszek Mackiewicz tel. (022) 62 -20-848 Krzysztof Pado

  e-mail: leszek.mackiewicz@bdm.pl Zastępca Dyrektora Wydziału Doradca Inwestycyjny Bartosz Zieliński tel. (032) 20 -81-432 tel. (022) 62 -20-854 e-mail: krzysztof.pado@bdm.pl e-mail: bartosz.zielinski@bdm.pl materiały budowlane, budownictwo, paliwa Maciej Bąk Krystian Brymora

  tel. (022) 62 -20-855 Analityk rynku akcji e-mail: maciej.bak@bdm.pl tel. (032) 20 -81-435 e-mail: krystian.brymora@bdm.pl chemia, przemysł drzewny Adrian Górniak

  Młodszy analityk rynku akcji tel. (032) 20 -81-438 e-mail: adrian.górniak@bdm.pl deweloperzy, handel
  Historia rekomendacji na temat spółki:
  zalecenie cena docelowa poprzednia rekomendacja poprzednia cena docelowa dzień publikacji godzina publikacji kurs WIG
  kupuj 6,05 kupuj 7,51 2018 -08-08 09:01 CEST 5,02 59 950
  kupuj 7,51 kupuj 6,14 15.01.201 8 09:5 2 CEST 6,02 65 466
  kupuj 6,14 kupuj 6,54 02.06.2017 09:58 CEST 4,73 60 629
  kupuj 6,54 --- --- 29.12.2016 10:49 CEST 5,30 51 330
  ORANGE POLSKA RAPORT ANALITYCZNY 18

  Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA — wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto – zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV – suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S – stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA – stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT – stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działaln ości operacyjnej MC/S — stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E — stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV — stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powięk szony o amortyzację na 1 akcję ROE – stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EB=TDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do pr zychodów ze sprzedaży marża EB=T - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży
  System rekomendacji: Kupuj – uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa (przynajmniej +15%) ; Akumuluj – uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa (w przedziale +5 do +14,99%) ; Trzymaj – uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej (w przedziale od -4,99% do +4,99%) ; Redukuj – uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę doc elowa, która jest niższa od ceny rynkowej (zasięg spadku od 5% do 14,99%) ; Sprzedaj – uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej (sugerowana erozja wartości jest równa lub przekracza 15%) . Cena docelowa – teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki ( np. na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka . Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba że w tym okresie zostaną zaktualizowane.
  Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF – najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny – opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM – opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lu b zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza – bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiedni ch spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen).


  Struktura ogółem opublikowanych rekomendacji BDM w 1Q’18 *:

  , w tym rekomendacji na temat podmiotów, z którymi BDM ma/miał w okresie 12 miesięcy podpisaną umowę o świadczenie usług w zakresie bankowości inwestycyjnej :
  liczba % liczba %
  Kupuj 2 29% 1 100%
  Akumuluj 1 14% 0 0%
  Trzymaj 0 0% 0 0%
  Redukuj 4 57% 0 0%
  Sprzedaj 0 0% 0 0% * - szczegółowy wykaz wszystkich opublikowanych przez BDM raportów analitycznych (rekomendacji) w okresie ostatnich 12 miesięcy z najduje się w cyklicznym opracowaniu „Raport miesięczny” lub na stronie www.bdm.pl .  ORANGE POLSKA RAPORT ANALITYCZNY 19


  Nota prawna: Niniejszy raport został opracowany w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (w sprawie nadużyć n a rynku) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958. Raport został sporządzony i udostępniony do dystrybucji przez BDM. Dokument jest przeznaczony dla klientów profesjonalnych i instytucjonalnych BDM , jak również innych kwalifikowanych klientów BDM upoważnionych do otrzymywania rekomendacji ogólnych w oparciu o zawarte umowy o świadczenie usług maklerskich. Niniejszy rapo rt, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji, może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz. Fakt otrzymania niniejszego raportu nie oznacza, że jego odbiorcy będą trakto wani jako klienci BDM. Opracowanie nie może być publikowane bądź powielane bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii lub innych krajach, w których jego rozpowszechnianie może wiązać się z ograniczeniam i lub restrykcjami. Osoby, które otrzymają niniejszy raport, a które w szczególności nie są klientami profesjonalnymi lub inwestorami kwalifikowanymi, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej analizy powinny zasięgnąć op inii niezależnego doradcy finansowego, aby uzyskać potrzebne i niezbędne wyjaśnienia dotyczące zawartości niniejszego opracow ania. Przy sporządzeniu niniejszego raportu analitycznego BDM nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji żadnego klienta. BD M nie jest zobowiązany do zapewnienia, czy instrument lub instrumenty finansowe, których dotyczy raport są odpowiednie dla danego inwestora. Opinie analityka oraz wszelkie rekomendacje zawarte w raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej, księgowe j czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące klienta, jak również nie stanowi ą osobistej rekomendacji. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. =nwestor powinien mieć świadomość, że każda decyzja inwestycyjna na rynku kapitałowym jest obarczona szeregiem ryzyk, które m ogą finalnie skutkować poniesieniem przez niego straty finansowej. Stopa zwrotu z poszczególnych inwestycji może ulegać wahaniom w zależności od różnych czynników, na które inwesto r nie będzie miał wpływu. Dlatego, klient podejmujący pojedynczą decyzję inwestycyjną powinien nie tylko sprawdzić aktualność i poprawność poszczególnych założeń dokonanych przez analityka w raporcie ale i dokonać niezależne j oceny i przeprowadzić własne analizy (bazujące także na innych scenariuszach niż przedstawione przez analityka) uwzględniając poz iom akceptowalnego przez siebie ryzyka. Decydując się na aktywność na rynku kapitałowym, inwestor powinien uwzględniać, że struktura portfelowa inwestycji (dywersyfikacja inwestycji poprzez posiadanie więcej niż jednego instrumentu finansowego) może reduko wać ryzyko ekspozycji na poszczególny instrument przynoszący negatywną stopę zwrotu w danym okresie. Hednocześnie jednak, moż e to prowadzić do ograniczenia dodatniej stopy zwrotu jaką inwestor mógłby osiągnąć na pojedynczym instrumencie finansowym w danym okresie czasowym. =nwestor powinien być świadomy, że struktura portfelowa inwestycji i jakakolwiek strategia inwestycyjna dla rynku akcji nie gwarantuje osiągnięcia przez niego dodatniej s topy zwrotu i nie chroni go przed finalnym poniesieniem straty. Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM dnia 08.08.2018 roku ( 09:01 CEST), a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od dnia 10.08.2018 roku. Data sporządzenia raportu jest datą jego udostępnienia klientom BDM. Przed momentem udostępnienia rekomendacji informacje w niej zawarte podlegały utajnieniu. Ceny instrumentów finansowych wymienionych w dokumencie pochodzą z bieżących odczytów serwisu Bloomberg. Dane wskazujące ceny instrumentó w finansowych użyte w raporcie mogły zostać wczytane do 24 godzin przed momentem zakończenia prac nad raportem. Szczegółowy wykaz wszystkich opublikowanych przez BDM raportów analitycznych (rekomendacji) w okresie ostatnich 12 miesięcy z najduje się w cykl icznym opracowaniu „Raport miesięczny”. W opinii BDM, niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na pod stawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorz ystane w rekomendacji to wszelkie dane na temat przedmiotowych instrumentów finansowych dostępne analitykowi, w tym m.in. rap orty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące podmiotów wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, infor macje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokła dne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Prz edstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane pr ognozy się sprawdzą. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelow ego, chyba że w tym okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki sformułowane w raporc ie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia zmienione. BDM nie gwarantuje, że opinie i założenia dokonane przez analityka/analityków zawarte w niemniejszym raporcie są zbieżne z innymi opracowaniami analitycznymi przygotowanymi przez BDM. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności. BDM nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody ponie sione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie stałe a Zarząd BDM ma prawo przyznać mu wynagro dzenie dodatkowe. Dodatkowe wynagrodzenie może być pośrednio uzależnione od wyników pozostałych usług oferow anych przez BDM, w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak nie jest ono bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane prz ez BDM. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny z awartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. =nwestor powinien zakł adać, że pracownicy BDM lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finanso wych powiązanych z akcjami emitenta, w szczególności dotyczy to sytuacji posiadania nie więcej niż 5% kapitału, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Hednocześnie jednak przedmiotowe instrum enty z chwilą rozpoczęcia prac nad raportem są wpisywane na listę restrykcyjną dla pracowników Wydziału Analiz. Nie zidentyfikowaliśmy istotnych konfliktów interesów między BDM i osobami z nim powiązanymi a emitentem instrumentów finanso wych. W przypadku p owstania konfliktu interesów BDM zarządza nim stosując zasady określone w „Polityce zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim BDM S.A.” Zaznacza my, że na dzień 08.08.2018 roku: •BDM nie znajduje się w posiadaniu pozycji długiej lub krótkiej netto przekraczającej próg 0,5 % wyemitowanego kapitału podst awoweg o emitenta ogółem. •Osoba która brała udział w sporządzaniu rekomendacji nie znajduje się w posiadaniu pozycji długiej lub krótkiej netto przekr aczającej próg 0,5 % wyemitowanego kapitału podstawowego emitenta ogółem. •Emitent nie posiada pakietu udziałów przekraczającego 5 % wyemitowanego kapitału podstawowego (akcyjnego) BDM. •BDM nie jest animatorem rynku lub dostawcą płynności w odniesieniu do instrumentów finansowych emitenta. •BDM w okresie ostatnich 12 miesięcy nie był gwarantem lub współgwarantem ja kiejkolwiek publicznie ujawnionej oferty instrumentów finansowych emitenta. •BDM nie jest stroną umowy z emitentem dotyczącej świadczenia usług firm inwestycyjnych określonych w sekcjach A i B załączni ka I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/ 65/UE (dalej dyrektywa 2014/65/UE). •BDM nie jest stroną umowy z emitentem dotyczącej sporządzania rekomendacji. •Nie występuje inny istotny interes finansowy jaki w odniesieniu do emitenta instrumentów finansowych posiada BDM i podmioty z nim powiązane? Nie =stnieją inne istotne powiązania występujące między BDM i podmiotami z nim powiązanymi a emitentem instrumentów finansowych. •Osoba powiązana z BDM, która brała udział w sporządzaniu rekomendacji nie otrzymywała lub nie kupowała akcji emitenta, do któ rego, w sposób bezpośredni lub pośredni odnosi się rekomendacja, przed ofertą publiczną takich akcji. •Osoba powiązana z BDM, która brała udział w sporządzaniu rekomendacji oświadcza, że przestrzega regulacji wewnętrznych oraz podlega rozwiązaniom organiza cyjnym, technicznym oraz barierom informacyjnym ustanowionym przez BDM, w celu zapobiegania konfliktom interesów dotyczącym rekomendacji oraz ich unikania. •Osoba powiązana z BDM, która brała udział w sporządzaniu rekomendacji nie była w jakiejkolwiek form ie wynagradzana przez emitenta, do którego, w sposób bezpośredni lub pośredni, odnosi się rekomendacja oraz nie była bezpośrednio powiązana z ewentualnymi transakcjami dotyczącymi usług określonych w art. 69 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o ob rocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z najlepszą wiedzą rekomendującego, na moment publikacji raportu, pomiędzy BDM a spółką będącą przedmiotem niniejszeg o raportu nie występują żadne inne p owiązania, które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. =nwestor powinien być jednak świadomym, że katalog ujawniania konfliktu intere su jest szeroki i w przyszłości mogą zajść sytuacje powstania potencjalnego konfliktu interesów, które nie zostały zidentyfikowane i ujawnione na moment publikacji przedmiotowego opracowania. W szczególności inwestor powinien zakładać, że B DM może złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie. Nadzór nad BDM sprawuje Komis ja Nadzoru Finansowego.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Orange Polska SA
ISIN:PLTLKPL00017
NIP:526-025-09-95
EKD: 64.20 telekomunikacja
Adres: ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
Telefon:+48 22 5272323
www:www.orange.pl
Kalendarium raportów
2021-10-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ORANGE POLSKA
2021-09-16 18-09-34
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor