Raport.

OPTEAM SA (4/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 r.

Zarząd OPTeam S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018 informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego Emitenta za 2017 rok.
Termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2017 określony w raporcie bieżącym nr 3/2018 na dzień 15 marca 2018 roku, zostaje zmieniony na dzień 16 kwietnia 2018 roku.
Podstawa prawna:
§ 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z dnia 2014.01.28 wraz z późniejszymi zmianami).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:OPTeam SA
ISIN:PLOPTEM00012
NIP:813-03-34-531
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: Tajęcina 113 36-002 Jasionka
Telefon:+48 17 8672100
www:www.opteam.pl
Kalendarium raportów
2020-03-20Raport roczny
2020-05-07Raport za I kwartał
2020-09-11Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
Komentarze o spółce OPTEAM
2020-02-24 09-02-02
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649