Raport.

OPTEAM SA (43/2017) Realizacja programu motywacyjnego przez Emitenta.

Zarząd OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (OPTeam S.A., Emitent, Spółka) informuje, że w związku z realizacją postanowień uchwały nr 5 z dnia 31.10.2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w sprawie utworzenia i wprowadzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego OPTeam S.A. z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z powyższym zmiany Statutu, Zarząd OPTeam S.A realizując postanowienia Programu Motywacyjnego zgodnie z ww. uchwałą Walnego Zgromadzenia Emitenta, dokonał przydziału 247 500 warrantów subskrypcyjnych serii A oraz 302 500 warrantów subskrypcyjnych serii B dla osób uprawnionych, które umożliwiają ich posiadaczom objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii E i F Emitenta. Warranty subskrypcyjne emitowane są na warunkach oraz w celu realizacji Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte na podstawie ww. uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta.
Emisja warrantów subskrypcyjnych skierowana jest do osób uprawnionych należących do kadry kierowniczej Spółki, z którymi Emitent zawarł odpowiednie umowy.
Prawo do objęcia akcji Emitenta serii E i F będzie mogło być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, odpowiednio serii A i B, nie później niż do dnia 31 marca 2021 roku zgodnie postanowieniami zawartymi w wyżej przytoczonej uchwale nr 5 z dnia 31.10.2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:OPTeam SA
ISIN:PLOPTEM00012
NIP:813-03-34-531
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: Tajęcina 113 36-002 Jasionka
Telefon:+48 17 8672100
www:www.opteam.pl
gpwlink:opteam.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-29Raport roczny
2019-05-09Raport za I kwartał
2019-09-12Raport półroczny
2019-11-07Raport za III kwartał
2019-04-29Raport roczny
2019-05-09Raport za I kwartał
2019-09-12Raport półroczny
Komentarze o spółce OPTEAM
2019-03-25 21-03-09
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649