Raport.

OPEN FINANCE SA (108/2018) INFORMACJA O ZAWARCIU ANEKSU DO UMOWY INWESTYCYJNEJ

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego 92/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 lipca 2018 roku Emitent zawarł z Panem Przemysławem Guberow Aneks do Umowy Inwestycyjnej z dnia 5 sierpnia 2013r. zmienionej Aneksem do Umowy Inwestycyjnej zawartym w dniu 12 czerwca 2017 roku.
W odniesieniu do Aneksu do Umowy Inwestycyjnej zawartego w dniu dzisiejszym tj. 31 lipca 2018 roku Emitent informuje, że:
1.Emitent oraz Pan Przemysław Guberow zawarli w dniu 12 czerwca 2017 roku aneks do Umowy inwestycyjnej, dalej "Aneks z 2017 r." w którym ustalili warunki realizacji Opcji Put po połączeniu Open Finance TFI z Noble Funds TFI.
2.Emitent oraz Pan Przemysław Guberow zgodnie oświadczyli, że Aneks o którym Emitent informuje w niniejszym raporcie bieżącym zawarty został wyłącznie w celu wydłużenia terminu realizacji części Opcji Put, który został ustalony Aneksem z 2017 r.
3.Emitent zobowiązuje się do zrealizowania Opcji Put w odniesieniu do Akcji w ilości 1 292 sztuk za cenę w wysokości 2 408.331,02 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i dwa grosze) nie później niż w terminie do dnia 30 września 2019 roku.
Pozostałe postanowienia Umowy Inwestycyjnej oraz Aneksu z 2017 r. pozostają niezmienione i zachowują moc obowiązującą.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Open Finance SA
ISIN:PLOPNFN00010
NIP:5213280836
EKD: 64.10 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa
Telefon:+48 22 4274700
www:www.open.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce OPEN FINANCE
2021-07-29 04-07-56
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor