Raport.

OPEN FINANCE SA (40/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 marca 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).
Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Powiad omienie o transakcjach , o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporzą dzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko Noble Securities Spółka Akcyjna
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Powiadomienie dotyczy osoby blisko związanej z:
   Panem Leszkiem Czarnec kim – Członkiem Rady
  Nadzorczej
  - emitenta.
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Pierwotne
  3
  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa Open Finance Spółka Akcyjna
  b) LEI
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  4.1
  a)
  Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Akcje, PLOPNFN00010
  b) Rodzaj transakcji Kupno
  c)
  Cena i wolumen Cena Wolumen
  1,00 PLN 7500
  d)
  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena
  7500
  1,00 PLN
  e) Data transakcji 201 8-03 -26
  f) Miejsce transakcji GPW, XWAR
  4.2
  a)
  Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Akcje, PLOPNFN00010
  b) Rodzaj transakcji Sprzedaż
  c)
  Cena i wolumen Cena Wolumen
  1,09 PLN
  1,00 PLN
  2000
  1649  1,09 PLN
  1,09 PLN
  0,99 PLN
  1,09 PLN
  1,00 PLN
  1,09 PLN
  3000
  220
  2000
  2440
  851
  158
  d)
  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena
  12318
  1,05550 PLN
  e) Data transakcji 201 8-03 -26
  f) Miejsce transakcji GPW, XWAR  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  Powiad omienie o transakcjach , o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporzą dzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko Noble Securities Spółka Akcyjna
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Powiadomienie dotyczy osoby blisko związanej z:
   Panem Leszkiem Czarnec kim – Członkiem Rady
  Nadzorczej
  - emitenta.
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Pierwotne
  3
  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa Open Finance Spółka Akcyjna
  b) LEI
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  4.1
  a)
  Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Akcje, PLOPNFN00010
  b) Rodzaj transakcji Kupno
  c)
  Cena i wolumen Cena Wolumen
  1,06 PLN
  1,09 PLN
  6075
  1000
  d)
  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena
  7075
  1,06424 PLN
  e) Data transakcji 201 8-03 -27
  f) Miejsce transakcji GPW, XWAR
  4.2
  a)
  Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Akcje, PLOPNFN00010
  b) Rodzaj transakcji Sprzedaż
  c)
  Cena i wolumen Cena Wolumen
  1,13 PLN 1800  d)
  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena
  1800
  1,13 PLN
  e) Data transakcji 201 8-03 -27
  f) Miejsce transakcji GPW, XWAR  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Open Finance SA
ISIN:PLOPNFN00010
NIP:5213280836
EKD: 64.10 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa
Telefon:+48 22 4274700
www:www.open.pl
Kalendarium raportów
2019-09-26Raport półroczny
2019-11-28Raport za III kwartał
2019-09-26Raport półroczny
Komentarze o spółce OPEN FINANCE
2019-06-25 08-06-19
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649