Raport.

OEX SA (12/2018) Powołanie Tomasza Słowińskiego na członka Zarządu OEX S.A.

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") niniejszym informuje, że uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 marca 2018 r. w skład Zarządu Spółki powołany został, z dniem 6 marca 2018 r., pan Tomasz Słowiński, któremu powierzono funkcję Członka Zarządu. Uchwała Rady Nadzorczej Spółki weszła w życie z dniem podjęcia.
Poniżej przedstawiono życiorys zawodowy pana Tomasza Słowińskiego.
Pan Tomasz Słowiński posiada wykształcenie wyższe (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego).
Wybrane doświadczenia zawodowe:
Ponad 25 lat doświadczenia w biznesie, w tym w bankowości inwestycyjnej i finansach oraz na stanowiskach zarządczych i operacyjnych w różnych obszarach biznesowych.
Ponad 17 lat doświadczenia jako menadżer i przedsiębiorca w obszarze outsourcingu procesów biznesowych i usług dla biznesu.
W latach 1992-2000 pracował w banku inwestycyjnym należącym do czołowej światowej instytucji finansowej, brytyjskiego HSBC, gdzie specjalizował się w transakcjach na rynku kapitałowym w Warszawie i Londynie oraz zajmował się M&A i prywatyzacjami.
W latach 2001-2006 współtworzył i zarządzał podmiotami działającymi na rynku outsourcingu procesów biznesowych, pełniąc m.in. funkcje prezesa Zarządu PayrollCenter, czołowej polskiej firmy zajmującej się outsourcingiem płacowo-kadrowym, a także managing director w CVO Group.
Od 2006 r. związany z Neo Investments, gdzie odpowiadał m.in. za sprawy finansowe, tworzenie międzynarodowych struktur zarządczych i podatkowych, nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi, transakcje kapitałowe oraz nowe inwestycje.
Od 2011 r. wiceprezes Zarządu spółki GAD S.A. odpowiedzialny m.in. za całość spraw finansowych, inwestycyjnych i nowe akwizycje.
Od 2014 r. do 5 marca 2018 r. członek Rady Nadzorczej OEX S.A., w której sprawował funkcję Sekretarza Rady, a także członka Komitetu Audytu.
Zgodnie z oświadczeniem pana Tomasza Słowińskiego nie wykonuje on działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:OEX SA
ISIN:PLTELL000023
NIP:779-15-80-574
EKD: 61.90 działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
Adres: ul. Franciszka Klimczaka 1 02-797 Warszawa
Telefon:+48 22 3956133
www:www.oex.pl
Kalendarium raportów
2020-09-09Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce OEX
2020-06-02 10-06-56
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649