Raport.

OCTAVA SA (4/2018) Informacja o podpisaniu Porozumienia przez spółkę zależną Emitenta

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2016 z 17 maja 2016 r., nr 2/2018 z 17 stycznia br. oraz 3/2018 z 23 stycznia br., Zarząd Octava S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 5 marca 2018 roku powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta Octava Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Octava Development", "Spółka") Porozumienia z Centrum Usług Finansowych "DRUKARNIA" sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ("CUF").

Na mocy Porozumienia, w związku z zaistniałą sytuacją, w której CUF nie wykupił 4.000 obligacji imiennych serii A ("Obligacje"), tym samym, nie spełnia wymagalnych zobowiązań wobec Octava Development, strony postanowiły o powstrzymaniu przez okres co najmniej 3 miesięcy działań związanych z egzekucją wierzytelności.
Ponadto, porozumiano się co do obniżenia oprocentowania obligacji do 6,75% w skali roku, począwszy od 1 marca 2018 roku.
Jednocześnie, CUF zapłaci na rzecz Octava Development kwotę 4 mln zł tytułem spłaty części kapitału.
Obligacje będące w posiadaniu Spółki są zabezpieczone m.in. w następujący sposób:
(i) zastawem rejestrowym na udziałach Spółki;
(ii) hipoteką na Nieruchomości wpisaną na pierwszym miejscu, do maksymalnej kwoty 32.000.000,00 złotych;
(iii) zastawem rejestrowym na wybranych rachunkach bankowych;
(iv) umową przelewu wszelkich praw wynikających z umów ubezpieczenia Nieruchomości;
(v) umową podporządkowania wszelkich obecnych i przyszłych zobowiązań pieniężnych CUF wynikających z umów pożyczek zawartych przez CUF z jej udziałowcami;

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Octava SA
ISIN:PLNFI0800016
NIP:526-10-36-962
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Sienna 39 00-121 Warszawa
Telefon:+48 22 3506245
www:www.octava.com.pl
Kalendarium raportów
2020-09-10Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce OCTAVA
2020-05-26 07-05-21
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649