Raport.

NTT SYSTEM SA (20/2018) Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

Zarząd NTT System S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Zakręcie informuje, że w dniu 08 sierpnia 2018 r. Spółka otrzymała podpisany przez Coface Poland Factoring Sp. z o.o. ("Faktor") aneks do umowy faktoringowej
nr 1090/2010 z dnia 28 maja 2010 roku.
Na mocy podpisanego aneksu Strony umowy ustaliły maksymalny limit finansowania Spółki na kwotę 30.000.000,00 (słownie: trzydzieści milionów) PLN.
Pozostałe warunki umowy pozostały bez istotnych zmian i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów.
Informacje o zawartej umowie faktoringowej Emitent opublikował w raportach bieżących:
nr 11/2010 z dnia 09 czerwca 2010 r., nr 26/2012 z dnia 15 listopada 2012 r., nr 17/2013 z dnia 06 grudnia 2013 r., nr 27/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. oraz nr 11/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:NTT System SA
ISIN:PLNTSYS00013
NIP:113-251-84-15
EKD: 26.20 produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Adres: Zakręt ul. Trakt Brzeski 89 05-077 Warszawa-Wesoła
Telefon:+48 22 7736200
www:www.ntt.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce NTT SYSTEM
2021-08-04 21-08-51
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor