Raport.

NORTH COAST SA (10/2018) Powołanie Komitetu Audytu

Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że dnia 29 sierpnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. powołała Komitet Audytu w składzie:
- Pan Grzegorz Spuz-Szpos
- Pan Michał Bartkowiak
- Pan Tommaso Cibrario
Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. (i) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, (ii) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, (iii) większość członków komitetu audytu jest niezależna od Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:North Coast SA
ISIN:PLNRTHC00014
NIP:526-02-05-055
EKD: 46.39 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: ul. 3 Maja 8 05-800 Pruszków
Telefon:+48 22 7383150
www:www.northcoast.com.pl
gpwlink:north-coast.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-03-29Raport roczny
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-09-06Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-09-06Raport półroczny
Komentarze o spółce NORTH COAST
2019-03-24 04-03-04
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649