Raport.

NEWAG SA (35/2018) Zamówienie na elektryczne zespoły trakcyjne

Zarząd spółki NEWAG S.A. ("Spółka") informuje, iż w dzisiejszym Spółka otrzymała od FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI s.r.l. z siedzibą Bari we Włoszech ("FSE") zamówienie ("Zamówienie").
Zamówienie zostało złożone na podstawie umowy ramowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 65/2015 ("Umowa Ramowa"). Umowa Ramowa przewidywała możliwość zamówienia do 15 elektrycznych zespołów trakcyjnych ("Zespoły Trakcyjne") z zastrzeżeniem, że pierwsze pięć Zespołów Trakcyjnych zostało zamówionych wraz z zawarciem Umowy Ramowej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 65/2015.
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przez Spółkę na rzecz FSE kolejnych sześciu Zespołów Trakcyjnych.
Łączna wartość Zamówienia wynosi 24 210 000,00 EUR netto (co stanowi 103 860 900,00 PLN netto według średniego kursu NBP na dzień dzisiejszy).
Zamówienie powinno zostać zrealizowano w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia wmowy wykonawczej. Szczegółowe warunki realizacji Zamówienia, w tym szczegółowe terminy wykonania Zespołów Trakcyjnych, zostaną określone w umowie wykonawczej, której zawarcie powinno nastąpić do 28.02.2018.
FSE wniosła ponadto o przedłużenie terminu na skorzystania z prawa do zamówienia kolejnych czterech Zespołów Trakcyjnych z 10.12.2018 do dnia 10.10.2019 ze względu na konieczność zapewnienia finansowania.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Newag SA
ISIN:PLNEWAG00012
NIP:7340009400
EKD: 33.17 naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
Adres: ul. Wyspiańskiego 3 33-300 Nowy Sącz
Telefon:+48 18 4496360
www:www.newag.pl
Kalendarium raportów
2019-09-06Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-09-06Raport półroczny
Komentarze o spółce NEWAG
2017-11-24 15:10:40
PPP
Wychodzi na to, że powoli kończy sie trzepanie leszczyny. Towarzystwo zebrało ponad 90% akcji, poukładało portfele i teraz może rozmawiać z PFR
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649