Raport.

NEWAG SA (21/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.06.2018

Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 czerwca 2018 roku ("ZWZ").
JAKUBAS INVESTMENT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - wykonywała prawo głosu z 14 762 607 akcji, dających prawo do 14 762 607 głosów, reprezentujących 46,69 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 32,81 % ogólnej liczby głosów.
NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY - wykonywał prawo głosu z 4 045 610 akcji, dających prawo do 4 045 610 głosów, reprezentujących 12,79 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 8,99 % ogólnej liczby głosów.
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK - wykonywał prawo głosu z 3 600 000 akcji, dających prawo do 3 600 000 głosów, reprezentujących 11,39 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 8,00 % ogólnej liczby głosów.
METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY - wykonywał prawo głosu z 3 000 000 akcji, dających prawo do 3 000 000 głosów, reprezentujących 9,49 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 6,67 % ogólnej liczby głosów.
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" - wykonywał prawo głosu z 2 075 000 akcji, dających prawo do 2 075 000 głosów, reprezentujących 6,56 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 4,61 % ogólnej liczby głosów.
GOVERNMENT OF NORWAY - wykonywał prawo głosu z 1 711 774 akcji, dających prawo do 1 711 774 głosów, reprezentujących 5,41 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 3,80 % ogólnej liczby głosów.
W związku z ogłoszeniem przerwy w obradach ZWZ do dnia 13 czerwca 2018 r., wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ po wznowieniu obrad zostanie przekazany przez Spółkę odrębnym raportem bieżącym.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Newag SA
ISIN:PLNEWAG00012
NIP:7340009400
EKD: 33.17 naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
Adres: ul. Wyspiańskiego 3 33-300 Nowy Sącz
Telefon:+48 18 4496360
www:www.newag.pl
gpwlink:newag.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-12Raport roczny
2019-05-20Raport za I kwartał
2019-09-06Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-04-12Raport roczny
2019-05-20Raport za I kwartał
2019-09-06Raport półroczny
Komentarze o spółce NEWAG
2017-11-24 15:10:40
PPP
Wychodzi na to, że powoli kończy sie trzepanie leszczyny. Towarzystwo zebrało ponad 90% akcji, poukładało portfele i teraz może rozmawiać z PFR
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649