Raport.

NEUCA SA (99/2018) Nabycie akcji własnych

Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 lipca 2018 r. Spółka nabyła 432 akcje własne w celu umorzenia. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 255,00 zł, wartość nominalna nabytych akcji wynosi 1,00 zł. Nabyte akcje stanowią 0,01% udziałów w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Łącznie Spółka posiada 175.645 akcji własnych stanowiących 3,80% kapitału zakładowego Spółki i dających 3,80% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Skup ww. akcji własnych prowadzony jest na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Ipopema Securities S.A.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Neuca SA
ISIN:PLTRFRM00018
NIP:879-00-17-162
EKD: 46.46 sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Adres: ul. Szosa Bydgoska 58 87-100 Toruń
Telefon:+48 56 6694000
www:www.neuca.pl
Kalendarium raportów
2019-08-28Raport półroczny
2019-11-13Raport za III kwartał
2019-08-28Raport półroczny
Komentarze o spółce NEUCA
2019-07-18 21-07-14
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649