Raport.

NETMEDIA SA (6/2018) Wyniki skupu akcji własnych w ramach oferty zakupu akcji Netmedia S.A.

Zarząd Netmedia S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do oferty zakupu akcji Emitenta, o której mowa w raporcie bieżącym 3/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., zmienionej następnie poprzez wydłużenie terminu przyjmowania ofert zakupu, o czym mowa w raporcie bieżącym 5/2018 z dnia 8 marca 2018 r., niniejszym przekazuje informacje otrzymane od Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. odnośnie wyników oferty skupu.
Zgodnie z uzyskanymi informacjami złożono 24 oferty sprzedaży obejmujące łącznie 2.025.865 akcji. Wobec powyższego przewidywana stopa redukcji będzie wynosiła 50,64%.
Spółka nabędzie łącznie 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji własnych za łączną kwotę 9.800.000 zł, stanowiących 10,81% kapitału zakładowego Emitenta. Emitent nie będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z nabytych akcji.
Przewidywany termin zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji przypada na dzień 22 marca 2018 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Netmedia SA
ISIN:PLNTMDA00018
NIP:526-23-61-606
EKD: 79.90 pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Woronicza 15 02-625 Warszawa
Telefon:+48 22 4920801
www:www.netmedia.com.pl
Komentarze o spółce NETMEDIA
2020-01-28 04-01-11
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649