Raport.

NETMEDIA SA (2/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Netmedia S.A., informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Netmedia za IV kwartał 2017 r. na dzień 26 lutego 2018 r. Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 28 lutego 2018 r., zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.
Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133, z późniejszymi zmianami).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Netmedia SA
ISIN:PLNTMDA00018
NIP:526-23-61-606
EKD: 79.90 pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Woronicza 15 02-625 Warszawa
Telefon:+48 22 4920801
www:www.netmedia.com.pl
gpwlink:netmedia.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-18Raport za III kwartał
2019-04-30Raport roczny
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce NETMEDIA
2019-03-27 01-03-26
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649