Raport.

CYFROWY POLSAT SA (16/2018) Ziszczenie się jednego z warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat", "Wzywający") informuje w związku z ogłoszonym w dniu 5 grudnia 2017 r. przez Cyfrowy Polsat na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, ze zm.) wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S.A. ("Spółka", "Wezwanie"), że w dniu 11 maja 2018 r. Cyfrowy Polsat otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o udzieleniu bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Wzywającego kontroli nad Spółką, co oznacza ziszczenie się warunku prawnego zastrzeżonego w punkcie 29 treści Wezwania.
O ogłoszeniu Wezwania Cyfrowy Polsat informował w raporcie bieżącym nr 26/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
Pełna treść komunikatu została opublikowana w serwisie PAP.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Netia SA
ISIN:PLNETIA00014
NIP:526-02-05-575
EKD: 64.20 działalność telekomunikacyjna
Adres: ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa
Telefon:+48 22 3522674
www:www.netia.pl
gpwlink:netia.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-25Raport za I kwartał
2019-08-13Raport półroczny
2019-10-24Raport za III kwartał
2019-04-25Raport za I kwartał
2019-08-13Raport półroczny
2019-10-24Raport za III kwartał
2019-05-09Raport za I kwartał
2019-08-19Raport półroczny
2019-10-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce NETIA
2019-04-20 14-04-46
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649