Raport.

NEPTIS SA (27/2018) Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa Zarządu Neptis S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Prezesa Zarządu spółki Neptis S.A. Pana Adama Tychmanowicza.
W załączniku wypełniony formularz odnośnie nabycia akcji.
Podstawa prawna: Art 19 ust 3 MAR

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Powiadomienie o transakcji/ transakcjach*, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko Adam Tychmanowicz
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Prezes Zarządu Neptis S.A.
  b) Pierwotne powiadomienie/ zmiana Nabycie akcji Neptis S.A.
  3

  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa Neptis Spółka Akcyjna
  b) LEI 259400HJEF8CJ9OCSR95
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Akcje zwykłe na okaziciela spółki Neptis S.A. wprowadzone
  do obrotu na rynku NewConnect
  PLNEPTS00011
  b) Rodzaj transakcji Nabycie akcji na rynku NewConnect w trakcie sesji
  giełdowej (Rynek Akcji GPW) . Transakcja nie jest zwią zana
  z wykony waniem programu opcji na akcjach.
  c)

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  51,50 PLN 50 szt
  d)

  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena
  Łączny wolumen: 50 szt . akcji
  Cena 51,50 PLN
  e) Data transakcji 2018 -12-19
  f) Miejsce transakcji NewConnect, XNCO


  * Niepotrzebne skreślić


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Neptis SA
ISIN:PLNEPTS00011
NIP:9721187720
EKD: 26.51 produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Adres: ul. Piątkowska 161 60-650 Poznań
Telefon:+48 61 6242854
www:www.neptis.pl
Komentarze o spółce NEPTIS
2019-03-24 04-03-33
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649