Raport.

MUZA SA (21/2018) Złożenie powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MUZA S.A. z dnia 16.06.2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Raport bieżący nr 21/2018
  Temat: Złożenie powództwa o uchylenie lub stwierdzenie n ieważności uchwały nr 18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MUZA S.A. z dnia 16.06.2018 r.
  Podstawa prawna :
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu :
  Zarząd MUZA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że Spółka w dniu
  03.08.2018 r. powzięła informację, iż akcjonariusz Spółki pan Piotr Lelewski złożył do
  Sądu Okręgowego w Warszawie powództwo o uchylenie l ub stwierdzenie nieważności
  uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcj onariuszy MUZA S.A. („ZWZA”),
  które odbywało się dnia 16.06.2018 r. Uchwała nr 18 ZWZA dotyczy uchwalenia
  programu motywacyjnego polegającego na emisji warra ntów subskrypcyjnych
  uprawniających do objęcia akcji w warunkowo podwyżs zonych kapitale zakładowym
  Spółki. Sprawa została zarejestrowana w Sądzie Okrę gowym w Warszawie pod sygn. akt
  XX GC 746/18.
  Pozew w sprawie nie został jeszcze doręczony Spółce i nie została ona jeszcze
  zobowiązana przez Sąd do zajęcia merytorycznego sta nowiska. Na obecnym etapie, po
  dokonaniu wstępnej analizy, w ocenie Spółki powództ wo nie znajduje uzasadnionych
  podstaw.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MUZA SA
ISIN:PLMUZA000019
NIP:526-020-42-80
EKD: 58.11 wydawanie książek
Adres: ul. Sienna 73 00-833 Warszawa
Telefon:+48 22 6211775
www:www.muza.com.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MUZA
2021-09-24 23-09-45
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor