Raport.

MUZA SA (29/2017) Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartały 2017r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartały 2017r.
  Raport bieżący 29/2017
  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Muza S.A. w Warszawie (Emitent) podaje do pu blicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grup y
  Kapitałowej Muza S.A. oraz Emitenta, za III kwartał y 2017 r., tj. za okres 01.01.2017-30.09.2017.
  - Szacunkowy przychód ze sprzedaży Grupy Muza S.A wyniósł 19.204 tys. zł, wobec 17.776 tys. zł w
  analogicznym okresie roku ubiegłego.
  - Szacunkowy wynik netto Grupy Muza S.A wyniósł 923 tys. zł straty wobec 571 tys. zł straty w
  porównywalnym okresie roku ubiegłego.
  - Szacunkowy przychód ze sprzedaży Muza S.A wyniósł 16.035 tys. zł, wobe c 14.703 tys. zł w analogicznym
  okresie roku ubiegłego.
  - Szacunkowy wynik netto Muza S.A wyniósł 1.225 tys. zł straty wobec 449 ty s. zł straty w porównywalnym
  okresie roku ubiegłego.
  Odchylenie zanotowane na pozycjach Szacunkowy wynik netto za III kwartały 2017, względem wynik netto
  III kwartały 2016 roku wynika głównie z wyprzedaży produktów słabo rotujących oraz utworzonej rezerwie na
  należności spółki zależnej PDK S.A
  Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskan e w trakcie przygotowywania sprawozdania finansoweg o, a
  zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie za III kwartały 2017 roku mogą, w ograniczonym stopni u,
  odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.
  Powyższe informacje zostały uznane za spełniające p rzesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem
  Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalne go odnotowane w zakresie skonsolidowanych i
  jednostkowych wyników finansowych.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MUZA SA
ISIN:PLMUZA000019
NIP:526-020-42-80
EKD: 58.11 wydawanie książek
Adres: ul. Sienna 73 00-833 Warszawa
Telefon:+48 22 6211775
www:www.muza.com.pl
Kalendarium raportów
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-28Raport za III kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce MUZA
2019-06-26 02-06-16
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649