Raport.

MURAPOL (82/2018) Podjęcie przez Murapol S.A. decyzji o realizacji opcji przedterminowego wykupu obligacji serii T, U, W, Z na żądanie Murapol S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd MURAPOL S.A. ("Emitent", "Spółka") działając na mocy postanowień z:
- 7.3.01 w związku z 7.3.02 Warunków Emisji Obligacji Serii T Spółki pod Firmą Murapol Spółka Akcyjna;
- 7.3.01 w związku z 7.3.02 Warunków Emisji Obligacji Serii U Spółki pod Firmą Murapol Spółka Akcyjna;
- 7.3.01 w związku z 7.3.02 Warunków Emisji Obligacji Serii W Spółki pod Firmą Murapol Spółka Akcyjna;
- 7.3.01 w związku z 7.3.02 Warunków Emisji Obligacji Serii Z Spółki pod Firmą Murapol Spółka Akcyjna;
informuje o podjęciu przez Emitenta decyzji o przedterminowym wykupie wszystkich obligacji serii T, U, W i Z przed dniem wykupu tych obligacji.
 
Emitent, działając na mocy postanowień z:
- 7.3.02 Warunków Emisji Obligacji Serii T Spółki pod Firmą Murapol Spółka Akcyjna;
- 7.3.02 Warunków Emisji Obligacji Serii U Spółki pod Firmą Murapol Spółka Akcyjna;
- 7.3.02 Warunków Emisji Obligacji Serii W Spółki pod Firmą Murapol Spółka Akcyjna;
- 7.3.02 Warunków Emisji Obligacji Serii Z Spółki pod Firmą Murapol Spółka Akcyjna;
informuje, że przedterminowemu wykupowi będzie podlegać:
- 2 534 sztuk obligacji serii T (kod ISIN: PPLMURPL00141) o łącznej wartości nominalnej 2 534 000 PLN;
- 1 579 sztuk obligacji serii U (kod ISIN: PLMURPL00158) o łącznej wartości nominalnej 1 579 000 PLN;
- 2 012 sztuk obligacji serii W (kod ISIN: PLMURPL00166) o łącznej wartości nominalnej 2 012 000 PLN;
- 3 378 sztuk obligacji serii Z (kod ISIN: PLMURPL00174) o łącznej wartości nominalnej 3 378 000 PLN.
 
Emitent działając na mocy postanowień z:
- 7.3.02 Warunków Emisji Obligacji Serii T Spółki pod Firmą Murapol Spółka Akcyjna;
- 7.3.02 Warunków Emisji Obligacji Serii U Spółki pod Firmą Murapol Spółka Akcyjna;
- 7.3.02 Warunków Emisji Obligacji Serii W Spółki pod Firmą Murapol Spółka Akcyjna;
- 7.3.02 Warunków Emisji Obligacji Serii Z Spółki pod Firmą Murapol Spółka Akcyjna;
wskazuje, że dniem przedterminowego wykupu dla:
- 2 534 sztuk obligacji serii T (kod ISIN: PPLMURPL00141) o łącznej wartości nominalnej 2 534 000 PLN, będzie dzień: 31 stycznia 2019 r. (tj. Dzień płatności odsetek zgodnie z 3.6.02 Warunków Emisji Obligacji Serii T Spółki pod Firmą Murapol Spółka Akcyjna);
- 1 579 sztuk obligacji serii U (kod ISIN: PLMURPL00158) o łącznej wartości nominalnej 1 579 000 PLN, będzie dzień: 28 stycznia 2019 r. (tj. Dzień płatności odsetek zgodnie z 3.6.02 Warunków Emisji Obligacji Serii U Spółki pod Firmą Murapol Spółka Akcyjna);;
- 2 012 sztuk obligacji serii W (kod ISIN: PLMURPL00166) o łącznej wartości nominalnej 2 012 000 PLN, będzie dzień: 22 listopada 2018 r. (tj. Dzień płatności odsetek zgodnie z 3.6.02 Warunków Emisji Obligacji Serii W Spółki pod Firmą Murapol Spółka Akcyjna);;
- 3 378 sztuk obligacji serii Z (kod ISIN: PLMURPL00174) o łącznej wartości nominalnej 3 378 000 PLN, będzie dzień: 29 grudnia 2018 r. (tj. Dzień płatności odsetek zgodnie z 3.6.02 Warunków Emisji Obligacji Serii Z Spółki pod Firmą Murapol Spółka Akcyjna).
 
Przedterminowy wykup obligacji serii T, U, W i Z odbędzie się na zasadach (z zachowaniem procedury) określonych w odpowiednio:
- 7.3 Warunków Emisji Obligacji Serii T Spółki pod Firmą Murapol Spółka Akcyjna dla obligacji serii T;
- 7.3 Warunków Emisji Obligacji Serii U Spółki pod Firmą Murapol Spółka Akcyjna dla obligacji serii U;
- 7.3 Warunków Emisji Obligacji Serii W Spółki pod Firmą Murapol Spółka Akcyjna dla obligacji serii W;
- 7.3 Warunków Emisji Obligacji Serii Z Spółki pod Firmą Murapol Spółka Akcyjna dla obligacji serii Z.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce MURAPOL
2019-03-25 21-03-30
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649