Raport.

MURAPOL (63/2018) Podsumowanie dotyczące żądań obligatariuszy i ustalenie terminu I transzy przedterminowego wykupu obligacji serii T, U, W, Z

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd MURAPOL S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z upływem 30 dni od dnia, w którym Emitent zawiadomił obligatariuszy o dokonaniu przez spółki zależne od Emitenta przedterminowego wykupu obligacji tj. przez: (i) Partner S.A. (raport bieżący Emitenta nr 39/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku) oraz (ii) Abadon Real Estate S.A. (raport bieżący Abadon Real Estate S.A. Nr 25/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku - oświadczenie Emitenta na stronie https://www.murapol.pl/relacje-inwestorskie), wygasło uprawnienie obligatariuszy serii T, U, W oraz Z do składania żądań przedterminowego wykupu posiadanych przez nich obligacji.
Emitent informuje, iż łączna wartość nominalna obligacji , które Emitent jest zobowiązany nabyć w związku z wykonaniem żądań przedstawionych przez obligatariuszy wynosi 30,5 mln PLN.

W związku z otrzymywanymi przez Spółkę żądaniami przedterminowego wykupu obligacji serii T, U, W i Z, o których Spółka informowała w raportach bieżących, Emitent informuje, że w dniu 7 sierpnia 2018 r. podjął decyzję o wyznaczeniu terminu przeprowadzenia I transzy przedterminowego wykupu obligacji serii T, U, W i Z na dzień 9 sierpnia 2018 r.
W ramach I transzy przedterminowemu wykupowi podlegać będzie:
- 7.238 sztuk obligacji serii T (kod ISIN: PPLMURPL00141) o łącznej wartości nominalnej 7 238 000 zł powiększonej o odsetki w łącznej kwocie 10 350,34 zł. Po realizacji wykupu liczba obligacji oznaczonych tym kodem wyniesie 2.762 sztuk.
- 2.859 sztuk obligacji serii U (kod ISIN: PLMURPL00158) o łącznej wartości nominalnej 2 859 000 zł powiększonej o odsetki w łącznej kwocie 5 403,51 zł. Po realizacji wykupu liczba papierów wartościowych oznaczonych tym kodem wyniesie 2.141 sztuk.
- 9.165 sztuk obligacji serii W (kod ISIN: PLMURPL00166) o łącznej wartości nominalnej 9 165 000 zł powiększonej o odsetki w łącznej kwocie 125 927,10 zł. Po realizacji wykupu liczba papierów wartościowych oznaczonych tym kodem wyniesie 2.662 sztuk.
- 9.280 sztuk obligacji serii Z (kod ISIN: PLMURPL00174) o łącznej wartości nominalnej 9 280 000 zł powiększonej o odsetki w łącznej kwocie 59 948,80 zł. Po realizacji wykupu liczba papierów wartościowych oznaczonych tym kodem wyniesie 3.893 sztuk.
Pozostałe obligacje, będące przedmiotem otrzymanych przez Spółkę żądań przedterminowego wykupu będą podlegały wykupowi po otrzymaniu przez Spółkę świadectw depozytowych - w ramach II transzy, o której wielkości i terminie Emitent poinformuje odrębnym raportem. Zgodnie z WEO Emitent jest zobowiązany do dokonania przedterminowego wykupu zgodnego z otrzymanymi żądaniami uprawnionych obligatariuszy w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce MURAPOL
2021-09-24 23-09-00
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor