Raport.

MURAPOL (62/2018) Odmowa zawarcia przyrzeczonej umowy nabycia nieruchomości w Krakowie przy ul. Pachońskiego przez Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 48/2017 z dnia 26 września 2017 r., nr 8/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. oraz 22/2018 z dnia 18 maja 2018 r. oraz 56/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. dotyczących przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Pachońskiego o powierzchni ok. 2,04 ha ("Umowa Przedwstępna"), Zarząd MURAPOL S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 6 sierpnia 2018 r. przed notariuszem podpisano protokół rozbieżności, na podstawie którego Emitent odmówił zawarcia umowy przyrzeczonej z Zakładem Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków S.A. ("Sprzedający") w terminie zakreślonym Umową Przedwstępną z uwagi na wady prawne nieruchomości, a tym samym niezaoferowania przedmiotu zgodnego z Umową Przedwstępną.
Emitent jest gotów zawrzeć umowę przyrzeczoną niezwłocznie po usunięciu wad prawnych. Sprzedający oświadczył, że stanowisko Emitenta co do istnienia wad prawnych nieruchomości jest niezasadne.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce MURAPOL
2021-09-24 22-09-39
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor