Raport.

MURAPOL (59/2018) Oświadczenie o odstąpieniu od przedwstępnej umowy dotyczącej zakupu przez spółkę zależną Emitenta nieruchomości w Katowicach

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 32/2017 z dnia 19 lipca 2017 r., nr 11/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. i nr 20/2018 z dnia 15 maja 2018 r. dotyczących przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach u zbiegu ul. Baildona i ul. Bożogrobców ("Umowa Przedwstępna") zawartej przez spółkę zależną - Murapol Projekt 34 Sp. z o. o. ("Nabywca") z ACE 11 sp. z o. o. ("Sprzedający"), Zarząd MURAPOL S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 31 lipca 2018 r. Nabywca złożył Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Przedwstępnej.
Oświadczenie zostało złożone z uwagi na niespełnienie się warunków zawieszających Umowy Przedwstępnej tj. (i) nienabycie przez Sprzedającego nieruchomości i praw autorskich do projektu w terminie tam wskazanym oraz (ii) nieuzyskanie przez Sprzedającego w terminie do 31 maja 2018 r. kompleksowej ostatecznej i prawomocnej decyzji dot. zamiennego pozwolenia na budowę dla inwestycji o minimalnej powierzchni użytkowej mieszkań 16.400 m2 wraz z sieciami, przyłączami, dostępem do drogi publicznej, w tym nie zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej projektowanej w ramach nieruchomości inwestycji.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce MURAPOL
2021-07-29 03-07-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor