Raport.

MURAPOL (14/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd MURAPOL S.A. ("Emitent" lub "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 9 marca 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w trybie art. 13 ust. 1 lit a) i 16 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 k.s.h. podjęło uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta, na mocy których z dniem 9 marca 2018 r. ze składu Rady Nadzorczej odwołano Pana Artura Rybę i w jego miejsce z dniem 9 marca 2018 r. powołano do składu Rady Nadzorczej na okres 3 - letniej wspólnej kadencji Pana Michała Dziudę (Dziuda).
Pan Michał Dziuda jest jednym z założycieli Spółki i głównych jej akcjonariuszy oraz wieloletnim Prezesem Zarządu i Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.
Pan Michał Dziuda nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Spółka przekazuje w załączeniu informacje o przebiegu pracy zawodowej Pana Michała Dziudy.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Pan Micha Dziuda:
  Doświadczenie zawodowe:
  2017 – obecnie
  TISCHNERA OFFICE sp. z o.o.
  Prezes Zar zą du
  2017 – obecnie
  EQUAL III sp. z o.o.
  Prezes Zar zą du
  2017 – obecnie
  CARBON TOWER sp. z o.o.
  Prezes Zar zą du
  2017 – obecnie
  CAVATINA OFFICE sp. z o.o.
  Prezes Zar zą du
  2017 – obecnie
  CAVATINA HOLDING S.A.
  Prezes Zar zą du
  2017 – obecnie
  CAVATINA GW sp. z o.o.
  Prezes Zar zą du
  2015 – obecnie
  CAVATINA sp. z o.o.
  Prezes Zar zą du
  2014 – obecnie
  CAVATINA sp. z o.o.
  Prezes Zar zą du
  2010 – obecnie
  MIDVEST sp. z o.o.
  Prezes Zar zą du
  2009 – 2012
  MURAPOL PARTNER sp. z o.o. (obcenie PARTNER S.A.)
  Prezes Zar zą du
  2008 – 2012
  Pro Consulting sp. z o.o. (obecnie Murapol Architec ts Drive sp. z
  o.o.)
  Prezes Zar zą du
  2001 – 2007
  MURAPOL sp. z o.o. (obecnie MURAPOL S.A.)
  Prezes Zar zą du
  2007 – 2013
  MURAPOL S.A.
  Prezes Zar zą du
  2009 – 2012
  MEDUX sp. z o.o.
  Prezes Zar zą du
  2008 – 2012
  MURAPOL NORD sp. z o.o.
  Prezes Zar zą du
  2013 – 2016 Murapol S.A.
  Czonek Rady Nadzorczej


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce MURAPOL
2019-05-24 06-05-04
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649