Raport.

MURAPOL (13/2018) Wstępne wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe MURAPOL S.A. za rok 2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki pod firmą MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent") przekazuje w załączeniu wstępne wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe za rok 2017. Prezentowane dane za rok 2017 mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, będą podlegać jeszcze weryfikacji przez biegłego rewidenta. Publikacja raportu rocznego za rok 2017 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017 nastąpi w dniu 1 czerwca 2018 roku, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 2/2018 z dnia 28 stycznia 2018 r.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Wstępne wybrane jednostkowe dane finansowe MURAPOL S.A. za rok 2017:
  2017 2016
  Przychody 177 315 tys. zł 224 830 tys. zł
  Zysk z działalności operacyjnej 132 320 tys. zł 165 547 tys. zł
  Zysk przed opodatkowaniem 115 283 tys. zł 158 853 tys. zł
  Zysk netto 115 432 tys. zł 158 397 tys. zł
  Suma Bilansowa 917 772 tys. zł 638 341 tys. zł
  Kapitał własny 430 454 tys. zł 325 146 tys. zł
  Zobowiązania 487 318 tys. zł 313 196 tys. zł
  Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe MURAP OL S.A. za rok 2017:
  2017 2016
  Przychody 177 325 tys. zł 250 339 tys. zł
  Zyska z działalności operacyjnej 131 947 tys. zł 147 977 tys. zł
  Zysk przed opodatkowaniem 114 752 tys. zł 141 134 tys. zł
  Zysk netto 114 885 tys. zł 140 279 tys. zł
  Suma Bilansowa 923 030 tys. zł 637 523 tys. zł
  Kapitał własny 430 656 tys. zł 324 049 tys. zł
  Zobowiązania 492 374 tys. zł 313 474 tys. zł
  Prezentowane dane za rok 2017 mają charakter szacun kowy i mogą ulec zmianie, będą podlegać
  jeszcze weryfikacji przez biegłego rewidenta. Publi kacja raportu rocznego za rok 2017 oraz
  skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017 nastą pi w dniu 1 czerwca 2018 roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce MURAPOL
2020-04-05 14-04-25
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649