Raport.

MOSTOSTAL ZABRZE SA (38/2018) Zawarcie przez spółkę zależną umów na realizację inwestycji dla LG Chemical Wrocław Energy Sp. z o.o.

Zarząd Mostostal Zabrze S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2018 r. Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (GPBP, Wykonawca - spółka zależna Emitenta), otrzymał od konsorcjum firm w składzie: GS Engineering & Construction Joint Venture oraz SERVEONE POLAND Sp. z o.o. (Zamawiający) dwie podpisane umowy na wykonanie dla LG Chemical Wrocław Energy Sp. z o.o. (Inwestor) robót żelbetowych dwóch hal w Kobierzycach k. Wrocławia.
Wynagrodzenie kosztorysowe netto za realizację ww. robót wynosi 21,6 mln zł i 38,3 mln zł, tj. łącznie 59,9 mln zł. Termin zakończenia prac został ustalony odpowiednio na marzec i maj 2019 roku.
W obu umowach zawarto liczne postanowienia dotyczące kar umownych, między innymi do 10% wynagrodzenia netto z tytułu zwłoki w niedotrzymaniu terminów pośrednich oraz terminu końcowego wykonania poszczególnych umów, 20% wynagrodzenia netto oraz koszty wykonawstwa zastępczego w przypadku odstąpienia od danej umowy. Ponadto dopuszcza się możliwość sumowania zastrzeżonych w umowach kar do 15% wartości poszczególnej z umów (nie dotyczy kary za odstąpienie od umowy). Zamawiający może również dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Wysokość odszkodowania nie może być wyższa niż 30% wartości danej umowy.
Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mostostal Zabrze SA
ISIN:PLMSTZB00018
NIP:648-000-18-23
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
Adres: ul. Wolności 191 41-800 Zabrze
Telefon:+48 32 2713221
www:www.mostostal.zabrze.pl
Kalendarium raportów
2021-11-04Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MOSTOSTAL ZABRZE
2018-06-13 22:55:49
aleks
kombinują z tym redzikowem a finalnie pewnie skoncza te roboty. widac, ze ze ktos teraz skupuje akcje po tych cenach
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor