Raport.

MOSTOSTAL ZABRZE SA (37/2018) Aneks do umowy o limit wierzytelności zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2017 z dnia 5 września 2017 r., Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 02 sierpnia 2018 r. wpłynął do siedziby Emitenta obustronnie podpisany aneks (Aneks) do umowy o limit wierzytelności (Umowa) zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. , o której Emitent informował w raporcie bieżącym 64/2016 z dnia 4 października 2016 r. oraz raportach okresowych.
Na podstawie Aneksu zmniejszony został łączny limit wierzytelności z kwoty 26 mln zł do 11,37 mln zł, z czego 4,8 mln zł stanowi kredyt w rachunku bieżącym, a pozostała kwota obejmuje gwarancje bankowe wystawiane na wniosek Emitenta.
Ostateczny termin wykorzystania limitu wierzytelności dla kredytu w rachunku bieżącym został przedłużony do dnia 28 lutego 2019 roku (poprzednio 31 sierpnia 2018 r.; termin wykorzystania limitu wierzytelności dla gwarancji bankowych upłynął 30 czerwca 2018 r.), a ostateczny termin spłaty limitu wierzytelności został przedłużony do dnia 28 lutego 2019 r. dla kredytu w rachunku bieżącym oraz do dnia 30 września 2024 r. dla gwarancji bankowych (poprzednio 31 sierpnia 2028 r.).
Na podstawie aneksu zmniejszeniu uległo zabezpieczenie przyznanego limitu w postaci oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego z kwoty 39 mln zł do 17,06 mln zł.
Ponadto ustanowione zostało dodatkowe zabezpieczenie w postaci hipoteki łącznej na nieruchomości, stanowiącej własność Emitenta, do kwoty 17,06 mln zł.
Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mostostal Zabrze SA
ISIN:PLMSTZB00018
NIP:648-000-18-23
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
Adres: ul. Wolności 191 41-800 Zabrze
Telefon:+48 32 2713221
www:www.mostostal.zabrze.pl
Kalendarium raportów
2021-11-04Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MOSTOSTAL ZABRZE
2018-06-13 22:55:49
aleks
kombinują z tym redzikowem a finalnie pewnie skoncza te roboty. widac, ze ze ktos teraz skupuje akcje po tych cenach
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor