Raport.

MOSTOSTAL WARSZAWA SA (9/2021) Umowa Mostostal Kielce S.A., podmiotu zależnego Mostostal Warszawa S.A., z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 23 kwietnia 2021 r. Mostostal Kielce S.A. ("Wykonawca") - podmiot zależny Spółki (100% udziału w kapitale zakładowym Wykonawcy) podpisał umowę z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ("Zamawiający") w sprawie realizacji zadania "Rozbiórka i budowa północnego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wojska Polskiego (droga powiatowa nr 3034C) nad Al. Jana Pawła II (droga krajowa nr 5) w trybie zaprojektuj i wybuduj".
- Wartość umowy: 22,37 mln PLN brutto.
- Termin realizacji przedmiotu Umowy: 31.05.2022 r.
- Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
- Okres gwarancji wynosi 10 lat.
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 1,12 mln PLN w formie gwarancji ubezpieczeniowej oraz zabezpieczenia pieniężnego.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mostostal Warszawa SA
ISIN:PLMSTWS00019
NIP:526-020-49-95
EKD: 45.25 specjalistyczne prace budowlane
Adres: ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa
Telefon:+48 22 5485600
www:www.mostostal.waw.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MOSTOSTAL WARSZAWA
2018-01-03 22:55:26
vxc
Umowa z miastem Łodzią
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor