Raport.

MOSTOSTAL WARSZAWA SA (39/2018) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2018 r. został powiadomiony przez Elektrociepłownię Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki postępowaniu pn. "Budowa rezerwowego źródła ciepła w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A." o nr referencyjnym 1/II/2018/DT.
Oferta złożona przez Spółkę obejmuje:
• Wartość umowy: 55 mln PLN brutto.
• Termin realizacji: 15 miesięcy.
• Okres gwarancji wynosi 24 miesiące - Okres Podstawowy, oraz 60 miesięcy - Okres Wydłużony.
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy.
Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mostostal Warszawa SA
ISIN:PLMSTWS00019
NIP:526-020-49-95
EKD: 45.25 specjalistyczne prace budowlane
Adres: ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa
Telefon:+48 22 5485600
www:www.mostostal.waw.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MOSTOSTAL WARSZAWA
2018-01-03 22:55:26
vxc
Umowa z miastem Łodzią
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor