Raport.

MONNARI TRADE SA (22/2019) Skup akcji własnych.

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację z Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 18 stycznia 2018 r., nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu
29 stycznia 2019 r. na rachunek MONNARI TRADE S.A. 31 690 akcji Emitenta (Kod ISIN PLMNRTR00012), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,104 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 0,090 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 5,79 zł.
Emitent posiada łącznie 2 176 400 akcji własnych, stanowiących 7,12 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 6,19 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2018 r.
Akcje własne skupione w ramach Programu mogą zostać:
- umorzone,
- przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 9. i 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia,
- mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę;
- ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach,
- a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach Spółki.
Szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu dzisiejszym, Emitent przekazuje w załączeniu.
Podstawa prawna
art. 5 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE R oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Informacje szczegółowe dot. przeprowadzonych transakcji nabycia akcji własnych
  Nazwa emitenta MONNARI TRADE S.A.
  Kod ISIN: PLMNRTR00012
  Miejsce obrotu: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  Lp.
  Data i godzina zawarcia
  transakcji Papier
  Wolumen Cena transakcji
  PLN
  Wartość łączna
  PLN
  129.01.2019 10:29:10 MON 74 5,75 425,50
  229.01.2019 10:34:51 MON 210 5,75 1 207,50
  329.01.2019 11:00:43 MON 500 5,75 2 875,00
  429.01.2019 11:13:54 MON 500 5,75 2 875,00
  529.01.2019 11:20:49 MON 2 000 5,77 11 540,00
  629.01.2019 11:27:20 MON 1 300 5,77 7 501,00
  729.01.2019 12:36:21 MON 400 5,77 2 308,00
  829.01.2019 12:46:04 MON 700 5,77 4 039,00
  929.01.2019 12:46:29 MON 200 5,77 1 154,00
  10 29.01.2019 13:08:57 MON 1 000 5,77 5 770,00
  11 29.01.2019 13:09:34 MON 284 5,77 1 638,68
  12 29.01.2019 13:15:00 MON 1 886 5,77 10 882,22
  13 29.01.2019 13:40:00 MON 90 5,77 519,30
  14 29.01.2019 13:41:34 MON 1 194 5,77 6 889,38
  15 29.01.2019 13:41:56 MON 1 500 5,77 8 655,00
  16 29.01.2019 13:53:39 MON 10 475 5,80 60 755,00
  17 29.01.2019 13:53:39 MON 1 783 5,80 10 341,40
  18 29.01.2019 13:53:39 MON 1 284 5,80 7 447,20
  19 29.01.2019 13:54:06 MON 1 000 5,80 5 800,00
  20 29.01.2019 13:54:19 MON 8 5,80 46,40
  21 29.01.2019 14:07:33 MON 276 5,80 1 600,80
  22 29.01.2019 14:29:32 MON 1 284 5,80 7 447,20
  23 29.01.2019 14:29:36 MON 2 985 5,80 17 313,00
  24 29.01.2019 14:38:43 MON 180 5,80 1 044,00
  25 29.01.2019 15:01:18 MON 577 5,80 3 346,60
  Razem: 31 690 183 421,18 zł
  Średnia cena zakupu: 5,7880


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Monnari Trade SA
ISIN:PLMNRTR00012
NIP:725-17-84-741
EKD: 47.71 sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: ul. Radwańska 6 90-453 Łódź
Telefon:+48 42 6368761
www:www.monnaritrade.com
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-11-26Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
Komentarze o spółce MONNARI TRADE
2019-05-24 17-05-04
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649