Raport.

MONNARI TRADE SA (87/2018) Skup akcji własnych.

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację z Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 18 stycznia 2018 r., nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu
07 września 2018 r. na rachunek MONNARI TRADE S.A. 1040 akcji Emitenta (Kod ISIN PLMNRTR00012), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,003 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 0,003 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 6,48 zł.
Emitent posiada łącznie 1 627 288 akcji własnych, stanowiących 5,32 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 4,63 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2018 r.
Akcje własne skupione w ramach Programu mogą zostać:
- umorzone,
- przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 9. i 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia,
- mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę;
- ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach,
- a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach Spółki.
Szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu dzisiejszym, Emitent przekazuje w załączeniu.
Podstawa prawna
art. 5 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE R oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Informacje szczegółowe dot. przeprowadzonych transakcji nabycia akcji własnych
  Nazwa emitenta MONNARI TRADE S.A.
  Kod ISIN: PLMNRTR00012
  Miejsce obrotu: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  Lp.
  Data i godzina zawarcia
  transakcji Papier
  Wolumen Cena
  transakcji
  PLN
  Wartość łączna
  PLN
  107.09.2018 11:20:40 MON 500 6,48 3 240,00
  207.09.2018 13:35:50 MON 50 6,48 324,00
  307.09.2018 14:03:50 MON 490 6,48 3 175,20
  Razem: 1 040 6 739,20 zł
  Średnia cena zakupu: 6,4800


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Monnari Trade SA
ISIN:PLMNRTR00012
NIP:725-17-84-741
EKD: 47.71 sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: ul. Radwańska 6 90-453 Łódź
Telefon:+48 42 6368761
www:www.monnaritrade.com
Kalendarium raportów
2019-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MONNARI TRADE
2019-06-26 02-06-36
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649